7sterke industriforum for 7. gang

7sterkeAktuelt

Nærmere 100 personer deltok på 7sterkes Industriforum fredag 25. oktober. De kunne høre styreleder Trond Hagerud fortelle at det går bra for industrien i regionen, men det er flere utfordringer å gripe fatt i.

– Det aller viktigste Industriforumet kan bidra med er at vi lærer av hverandre. Vi er i en region med en betydelig industri, som kan industri og som forstår industri, sa Hagerud innledningsvis.

Sør-Hedmark er innlandets nest største industriregion. De 25 største industribedriftene har økt omsetningen med nesten 20 prosent fra 2009 til 2012, og resultatet har nesten doblet seg i samme periode. Dette viser også at større omsetning og mye godt forbedringsarbeid gir bedre og mer produktive bedrifter. Omsetningen per ansatt i de 25 bedriftene har derfor økt med 17 prosent på to år fra et salg pr ansatt på 1,95 mill i 2010 til 2,28 mill i 2012. Hagerud utfordret forsamlingen.

– Vi må jobbe for å utvikle gode ordninger og rammebetingelser, som gjør det attraktivt for bedriftene å ta inn flere lærlinger.
7sterke har satset bredt på å nå ungdom. Et av tiltakene er «Ny start! Dobbel innsats – tidobbelt utbytte», som skal få unge voksne ut i jobb. Prosjektleder Elinor Bjerke presenterte erfaringene så langt.

– Ni bedrifter har deltatt, og vi har fått i overkant av 20 unge i fast jobb. Det er vi fornøyd med, NAV er fornøyd og ikke minst er ungdommene fornøyd.

Som et ledd i dette arbeidet har 7sterke kjørt prosjektet LEAN med GLØD for mellomledere som har jobbet med deltakerne i prosjektet, og Bjerke hadde en nyhet med seg til Industriforumet på Skaslien.

– Vi starter LEAN med GLØD for toppledere, som er et program for toppledere som vil lære seg å skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater.

Maarud AS er en av bedriftene som var vært med på «Ny start! Dobbel innsats – tidobbelt utbytte». Øivind Sagen presenterte bedriftens erfaringer, før Kenneth Judin og Uno Rybråten fra Norske Backer delte sine erfaringer med Lean-metodikk etter at de måtte omstille seg fra serieproduksjon til prosjektleveranse.

Ola Rostad fra Tretorget snakket om erfaringene med RDA-midlene så langt og poengterte at de betyr mye for det lokale næringslivet. Han tok også for seg verdien i skogen, og treforedlingens betydning i regionen.

Fabrikksjef Bernt Snapa fra Nortura Samvirkekylling i Våler holdt et morsomt og tankevekkende innlegg om hvordan du lykkes med å være en liten enhet i et stort konsern, før TV-profilen Johan Kaggestad avsluttet Industriforumet. Det kan du lese mer om her