7sterke Industriforum: Lean gir læringsresultater

7sterkeAktuelt

Prosjektet «Ny start! Dobbel innsats – tidobbelt utbytte» og LEAN med GLØD bruker Lean-filosofi for å øke kompetanse hos henholdsvis førstelinjeleder i industrien og ungdommer i arbeidspraksis gjennom NAV.

Satsingen på Lean-arbeid gjennomsyret 7sterke Industriforum 19. oktober. Ellinor Bjerke presenterte «Ny start! Dobbel innsats – tidobbelt utbytte», som er et samarbeidsprosjekt mellom NAV Kongsvinger og 7sterke. Gjennom prosjektet bidrar NAV med midler til bedriftsintern opplæring i bedrifter, der deres førstelinjeledere deltar i ledertreningsprogrammet LEAN med GLØD. Bedriftene på sin side stiller med arbeidspraksisplasser til ungdom som ikke har fullført videregående opplæring, og kvalifisert personale til å følge dem opp.

– I Kongsvinger-regionen dropper 30 prosent av elevene i den videregående skolen ut. På yrkesrettede linjer er tallet 50 prosent. Ungdom i alderen 16-25 år er en viktig satsingsgruppe for NAV Hedmark, og vårt prosjekt skal kvalifisere ungdommen for lærekontrakt eller ansettelse, og/eller inspirere dem til å skaffe seg mer utdanning, forklarer Bjerke.

Lokal deltakelse

Sju lokale bedrifter var med i pilotprosjektet, som startet opp høsten 2011, og de har gode resultater å vise til når det gjelder ungdommene.

– Tre fikk fast jobb i tiltaksbedriften, mens halvparten av ungdommene fikk ansettelse i en annen bedrift. Av de resterende åtte er to fortsatt i tiltak og en har startet på videre utdanning. Det viktigste er kanskje at ungdommen selv sier de er fornøyd med opplegget og synes at de har fått god innsikt i arbeidslivet.

Utdanner ledere

Ledertreningsprogrammet LEAN med GLØD (Gode Ledere Ønsker Delaktighet) ble etablert for å styrke bedriftenes konkurranseevne gjennom å dyktiggjøre førstelinjelederne for å kunne lykkes enda bedre med å implementere Lean i organisasjonen.

– Førstelinjelederne deltar på fire samlinger, har tre individuelle coachingsamtaler og tre team-coachinger. De lærer ulike lederverktøy og har jobbet med en leanoppgave gjennom programmet, som har vært forankret i hjemmeorganisasjonen, forklarer Bjerke.

Gjennom ledertreningsprogrammet er de styrket i forhold til å veilede, utvikle og ivareta ungdommer i arbeidspraksis på en god måte. Så langt har 14 ledere gjennomgått programmet, og de gir LEAN med GLØD gode skussmål. Tre av deltakerbedriftene presenterte konkrete Lean-resultater på Industriforum.

Satser i 2013

– Det handler om å bygge en felles lederskapskultur med en dypere forståelse for Lean-filosofien.

De gode erfaringene resulterer i nok en omgang med både praksisplasser og ledertreningsprogram i 2013.

– NAV Kongsvinger og 7sterke er enige om å sette i gang en ny runde. Invitasjonene gikk ut 18. oktober, og den første samlingen blir i begynnelsen av desember, sier Bjerke, som inviterer interesserte til å ta kontakt med henne eller komme på informasjonsmøtet hos Mapei i Nord-Odal tirsdag 30.oktober kl 12.00.

Her finner du mer Informasjon om LEAN med GLØD (pdf).