7sterke inviterer til idéverksted: Skal vi starte 7sterkes markedsnettverk?

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2012, Aktuelt

15. mars, 2012, kl 12.00 hos Norske Backer AS på Siva (se kart).

Møtet er åpent for alle som arbeider med markedsføring, i og utenfor industrien, i byråer, i privat og offentlig virksomhet, og som frilansere.
Samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer gjennom 7sterke øker konkurransekraften i industrien i Sør-Hedmark. 7sterkes produksjonsnettverk og HR-nettverk er forum med stor oppslutning fordi de er nyttige og fører til konkrete resultater.

7sterkes markedsnettverk?

Etter innspill fra markedsansvarlige i to 7sterke medlemsbedrifter, Jannicke Mykkestue i Eskoleia og Hege Ness i Norske Backer, ser 7sterke på muligheten for å starte enda et nettverk: 7sterkes markedsnettverk.

15. mars, 2012, kl 12.00 hos Norske Backer AS på Siva (se kart).

Kan vi få til en arena – fysisk eller elektronisk eller begge deler –

  • der alle som arbeider med markedsføring kan samarbeide og spille hverandre bedre?
  • der vi kan kartlegge behov for kompetanse og kompetanseheving?
  • der vi kan dele idéer og erfaringer om suksesser og steinhogg?
  • der vi kan gå sammen om innkjøpsavtaler?
  • der vi kan ta opp faglige spørsmål som merkevarebygging, kanalvalg, bruk av sosiale medier, salgsstrategier?

Hjernestorm

På idéverkstedet 15. mars inviterer 7sterke alle som arbeider med markedsføring, i og utenfor industrien, i byråer, i privat og offentlig virksomhet, og som frilansere til hjernestorm og idédugnad om et mulig 7sterkes markedsnettverk. På verkstedet tar vi opp OM det er interesse og behov for forumet, hvordan vi skal organisere det og hva som er interessante og relevante temaer.

Vi ønsker alle interesserte velkommen.

Spørsmål og påmelding til

Jannicke S. Mykkestue, Eskoleia AS,

jsm@eskoleia.no

Hege C. Ness, Norske Backer AS tlf 974 60 251, hcn@norskebacker.no
Påmeldingsfrist 13. mars