7sterke kjemper for Høgskolestiftelsen

7sterkeUncategorized

7sterke går inn i kampen for Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og tar direkte kontakt med Høgskolen i Hedmark. Høgskolen må ta samfunnsansvar og tilby utdanning, også i sørfylket.

– Det er uhørt å legge ned utdanningstilbud i Kongsvinger, skriver 7sterke i et brev til Høgskolen i Hedmark.

Høgskolen med dårlig ide

Brevet er en sterk uttalelse fra hele industrien i Sør-Hedmark – 3000 arbeidsplasser og 6 milliarder i omsetning – om at signalene om å trekke utdanninger bort fra Høgskolestiftelsen på Kongsvinger er en særdeles dårlig ide. Uttalelsen er sendt til rektor Lise Iversen Kulbrandstad ved Høgskolen i Hedmark med kopi til blant andre høgskolens direktør og styre og stortingsrepresentantene fra sørfylket.

Høgskolestiftelsen en vekstdriver

– Høgskolestiftelsen er en suksess med og sin desentraliserte modell for høgskoleutdanning. Den er en vekstdriver som tilfører regionen høyt kvalifisert arbeidskraft det hadde vært vanskelig å rekruttere på andre måter. Høgskolen i Hedmark må ta samfunnsansvar og gi sitt bidrag til at denne viktige virksomheten kan fortsette å vokse, sier styreleder Trond Hagerud i 7sterke.

Riktig med desentralisert modell

Hagerud peker på at Sør-Hedmark har sterkt behov for å oppgradere utdanningsnivået. Her er Høgskolestiftelsen svært godt egnet – fordi den ligger i nærmiljøet, er den et reelt tilbud til voksne studenter som kan kombinere høgskolestudier med familie og jobb.

– Denne modellen er det viktig å ta vare på og utvikle videre. Nå opplever vi at Høgskolen motarbeider den. Det er uhørt, gjentar han.

7sterke utvikler kompetanse

7sterke legger stor vekt på å utvikle kompetansen i regionen. Gjennom 7sterke har industrien et nært samarbeid med skolen fra grunnskolenivå og oppover. Dette er noen av resultatene:

– Dagens industri er en kompetansenæring. Skal vi lykkes, må vi ha gode skoler med kompetente lærere og relevante utdanningstilbud. Da må ikke Høgskolen i Hedmark trekke seg ut av Sør-Hedmark og gjøre det vanskeligere for Høgskolestiftelsen. I stedet må de bidra til et større, bredere og mer variert tilbud om høyere utdanning i denne regionen, sier Trond Hagerud i 7sterke.