7sterke lanserer styrekurs for kvinner

Jannicke7nyhetene

På grunn av de nye lovkravene om kjønnsbalanse i styrer for norske aksjeselskap, tar 7sterke initiativ til å tilby styrekurs rettet mot kvinner.

– Det er en selvfølge for oss at vi skal hjelpe medlemsbedriftene med å oppfylle lovkravene. I ytterste konsekvens kan selskaper som ikke etterlever kravene risikere å bli tvangsoppløst, på samme måte som hvis man mangler revisor. Samtidig får vi støttet lokale kvinner til å ta steget inn i styrerommet, med nødvendig kunnskap og selvtillit som et sertifiseringskurs byr på, sier klyngeleder i 7sterke Helga Helland.

Intensivkurs i samarbeid med Styreforeningen

Vi sørger nå for at det sertifiseres et utvalg kvinner som kan fylle en rolle i medlemmenes styrer, og som kan bidra med en annen kompetanse og erfaring enn den man har i egen bedrift. Sammen med Ole Sverre Spigseth og Styreforeningen har vi satt sammen et 2-dagers intensivt autorisasjonskurs 18. og 19. april.

I tillegg til å dekke relevante og nødvendige temaer, vil kurset gi konkrete innspill på utfordringer kvinner kan møte i styrer. Gjennom kurset vil deltakerne også få mulighet til å bygge relasjoner seg imellom, og kunne dra nytte av hverandre i videre styrearbeid.

Spleiselag gir lav egenandel for deltakerne

Kostnaden for slike kurs er høy, og for å få flere lokale kvinner til å delta på kurset har 7sterke, Odal Sparebank, Grue Sparebank og Sparebank1 Østlandet gått sammen om å dekke store deler av avgiften slik at deltakernes egenandel er så lav som mulig. Et krav til de som ønsker å delta er at de har regional tilknytning og motivasjon for å sitte i styrene til våre medlemsbedrifter.

Ønsker bedre kjønnsbalanse i medlemmenes styrer

Med dette initiativet håper 7sterke å bidra til å jevne ut kjønnsbalansen i medlemmenes styrer. I tillegg sikrer vi at bedriftene får tilgang til et bredere og mer variert utvalg av kompetanse og perspektiver. Samtidig kan det bidra til å oppfylle de lovmessige kravene om kjønnsbalanse, og fremme en mer inkluderende og mangfoldig arbeidskultur i regionens bedrifter.

Medlemsbedrifter som trenger kompetente kvinner til sine styrer, kan etter hvert kontakte 7sterke for å få tilgang til deltakernes kontaktinformasjon.

Søknadsfrist 20. mars.

Slik innføres det nye lovkravet:

  • 12.2024 – foretak med mer enn 100 mill. i samlede drifts- og finansinntekter
  • 06.2025 – foretak med mer enn 50 ansatte, samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere og stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem
  • 06.2026 – foretak med flere enn 30 ansatte
  • 06.2027 – foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter
  • 06.2028 – foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.