7sterke legger ned virksomheten

7sterkeAktuelt

Industriforeningen 7sterke representerer 80 bedrifter i Sør-Hedmark, med cirka 3.500 ansatte og 6 milliarder kroner i omsetning. På grunn av manglende ekstern finansiering ser vi oss nødt til å legge ned vår virksomhet fra 31. desember 2015.

– Først og fremst er vi utrolig stolte over hva vi har klart å få til i løpet av snart ni års drift. Vi har hatt sterk fokus på kompetanseutvikling og produktivitetsforbedring hos medlemmene våre. Videre har vi hatt fokus på ungdom, rekruttering, arbeidsplasser, innovasjon og infrastruktur. På samtlige områder har vi gode resultater å vise til, sier styreleder Trond Hagerud i 7sterke.

De siste fire årene har 7sterke fått drøye 2 millioner kroner årlig fra omstillingsprosjektet for Kongsvinger til vekstselskapet 7sterke AS (tidligere 10nye), som har fungert som motor i 7sterke. Omstillingsprosjektet for Kongsvinger er ledet av kommunen og er et spleiselag sammen med Hedmark Fylkeskommune, Siva og Innovasjon Norge.

I tillegg bidrar medlemmene med en medlemskontingent, og ikke minst legger et stort antall bedrifter ned en enorm dugnadsinnsats som er vanskelig å verdsette.

– Vi har klart å samle industrien fra Våler til Nord-Odal og har jobbet tett med en rekke andre private og offentlige organisasjoner. Det inkluderer Sintef Raufoss Manufacturing, som også er inne på eiersiden vår. Vi har etablert tre vitale fag-nettverk som har fått til mye, men vi er nødt til å ha én stilling for å drive vekstarbeidet med kontinuitet. Denne stillingen har vi nå ikke finansiering til.

7sterke har de senere årene også hatt prosjektinntekter fra RDA-ordningen i Sør-Hedmark. Denne ordningen ble avsluttet 31. desember 2014. Industriforeningen har brukt mye ressurser på å få på plass ny finansiering, men har talt for døve ører. Glåmdalskommunene med Kongsvinger i spissen ønsker å legge ressursene i egne prosjekter knyttet til byregionprosjektet og Hedmark Kunnskapspark sitt prosjekt K+. Dermed er det ikke funnet plass til industriens egen næringsorganisasjon og det offentlige tar over stafettpinnen.

– Vi ønsker å drive videre og mener vi driver veldig godt. 7sterke har vært en betydelig samfunnsaktør, men nå er det dessverre slutt.

Vedtaket fra styret er slik: «Styrene i 7sterke AS og Industriforeningen 7sterke beklager derfor å måtte konstatere at det ikke er et finansielt grunnlag for videre drift, og innstiller derfor ovenfor 7sterke AS sin generalforsamling og 7sterkes årsmøte at selskapet og medlemsforeningen avslutter sin virksomhet per 31.12. 2015.»

– Det er ingen hemmelighet at industrien i Sør-Hedmark har hatt mange utfordringer de siste årene, og vi må legge våre ressurser ned i å bedre konkurransekraften og sikre arbeidsplasser. Dermed er det ikke mer å hente hos medlemmene. Vi samarbeider gjerne med andre og utvider vår virksomhet hvis det er påkrevd, men vi trenger en grunnfinansiering. Når den ikke er der, velger vi å gå ned med flagget til topps, sier Hagerud.

For mer informasjon kontakt styreleder Trond Hagerud på telefon 915 69 420 eller e-post trond.hagerud@mapei.no