7sterke presiserer

7sterkeAktuelt

Etter gårsdagens oppslag i avisa Glåmdalen har det fremkommet noen påstander industriforeningen 7sterke ønsker å kommentere.

Vi vil understreke at vi respekterer kommunens avgjørelse, men ønsker ikke at noe skal bli fremstilt feil. At en nedleggelse kunne bli konsekvensen av å ikke finne en finansieringsløsning er tydelig varslet det siste året. Det har vært en tett dialog med blant annet Kongsvinger kommune, og vi har vurdert mange løsninger for finansiering. Det gjelder ikke bare via kommunen, men også medlemskontingent, Innovasjon Norges støtteordninger og andre inntektskilder. Så til påstandene som kommer i artikkelen.

1. Bakgrunnen for at 7sterke ikke får penger som tidligere er mer sammensatt enn hva industriforeningen selv oppgir
7sterke AS har i årene 2011 til 2015 hatt 2,25 millioner kroner per år i tilskudd fra omstillingsprosjektet for Kongsvinger. Pengene har kommet fra Hedmark Fylkeskommune, Siva, Kongsvinger kommune og Kommunal- og Regional departementet. Vi søker med andre ord ikke om noe nytt, men om å kunne fortsette som vi har gjort de siste fire årene, med et noe lavere beløp.

2. 7sterke ønsker nå at omstillingsmidlene skal brukes til driften av industriforeningen, noe det ikke er anledning til å gjøre
Vi søker om midler til å dekke lønn og driftsutgifter til en ansatt i 7sterke AS – som tidligere. En viktig oppgave for den ansatte er å støtte 7sterkes bedrifts-nettverk. Dette er også som før. Med andre ord er ingenting endret i forhold til hvordan vi har drevet de siste fire årene.

3. 7sterke er invitert til samarbeid, men har avslått
Dette er ikke riktig. I vår søknad til Kongsvinger kommune og styringsgruppen for omstillingsprosjektet i Kongsvinger 3. mars 2015 skriver vi: 7sterke er positive til et utøket samarbeid med HKP i K+ og eventuelt utøke vår virksomhet til å bli en næringsforening for hele næringslivet i regionen. Vår utfordring er at vi ikke har forutsigbare og faste inntekter til å drive videre. Dette gjentar vi også i vår pressemelding 9. juni 2015.

4. 7sterke har midler til enkeltprosjekter i 2015 og 2016 og trenger derfor ikke å legge ned
Dette er spesifikke RDA-prosjekter knyttet til 7sterkes nettverk og ikke til den generelle virksomheten til 7sterke AS Disse prosjektene har spesifikke mål, er uforutsigbare og har en tilhørende kostnadsside. I styrebeslutning av 4.12.2014 og i vår søknad av 3. mars skriver vi at 7sterke har frist til årsmøtet våren 2015 til å finne en finansieringsløsning som sikrer at vi kan betale lønn og overholde våre forpliktelser. Kongsvinger kommune har derfor vært innforstått med at det blanke avslaget på vår søknad ville innebære at vi måtte legge ned virksomheten.

5. Bedriftene bidrar bare med 135 000 kroner
Det største bidraget fra bedriftene har kommet i form av en enorm egeninnsats. Dette har ikke minst vært synlig gjennom de årlige skolebesøkene for åttendeklassinger, programmet for å hindre frafall på videregående skole, tiltak for å skaffe flere lærlingeplasser, ledertreningsprogram, Markedsforum, Industriforum, Lean-aktiviteter, HR-forum etc.

Så vil vi igjen understreke at vi først og fremst er stolte av alt industrien selv har oppnådd gjennom 7sterke. Industri er både spennende og utfordrende og vi har mange gode og fremtidsrettede bedrifter i Kongsvingerregionen. 7sterke har vært vårt felles prosjekt i en tid da rammebetingelsene har blitt stadig tøffere, og næringen har mistet mange arbeidsplasser. Vi mener vi kan dokumentere gode resultater og synes det er synd vi må legge inn årene, men vi er samtidig nødt til å være ryddige og ansvarlige overfor ansatte og partnere.

Vi inviterer gjerne til et møte med kommunen for å oppklare eventuelle misforståelser.

Trond Hagerud
Leder for styret i 7sterke