7sterke samler regionen

7sterkeAktuelt

Industriforeningen 7sterke kan ønske Solør-bedriftene Forestia, Flisa Trykkeri og Klubben velkommen som nye medlemmer. Viktigheten av å delta i faglige nettverk og mulighetene som skapes gjennom økt samarbeid er viktig for begge.

– Du blir sterkere av å dra sammen, og det er mye å lære av å samarbeide med andre bransjer enn din egen. Vi ser kompetanseaksen Kongsvinger – Braskereidfoss – Raufoss som meget viktig, og med Sintef Raufoss Manufacturing som en nær samarbeidspartner vet vi at det fokuseres på produktivitet og kompetansebygging, sier kvalitets- og miljøsjef Vegard Grønnerud i Forestia AS.

Vegard Grønnerud

Kvalitets- og miljøsjef Vegard Grønnerud i Forestia AS.

De er en av de ledende leverandørene av sponplater i Norden, med en omsetning på nærmere 600 millioner kroner og cirka 170 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger på Braskereidfoss i Våler. Gjennom 40 år har de lagt vekt på tilpasningsdyktighet for å overleve i skogindustrien. Det krever tett samarbeid med omgivelsene.

– Over tid ønsker vi å styrke vår posisjon og utvikle oss videre sammen med andre bedrifter i 7sterke sitt nedslagsområde. Gjennom nettverket vil vi samarbeide om alt fra lean/produktivitetsforbedringer, automasjon og logistikk til kvalitet, kompetanse, medarbeiderutvikling, HR og innkjøp, understreker Grønnerud.

Noen kilometer lenger sør langs Glomma har Flisa Trykkeri bygget seg opp som en viktig arbeidsgiver på Flisa i Åsnes. Med slagordet «Itte akkurat urbant» har de vist at det går an å utvikle kunnskapsbaserte bedrifter i regionen.

– Vi kan hente mye inspirasjon og gode ideer ved å delta i 7sterke. At det i tillegg er et lokalt nettverk med ledende bedrifter fra ulike bransjer gjør dette ekstra spennende. For oss er det en mulighet til å øke samarbeidet mellom bedriftene i region, og kanskje kan det munne ut i helt nye prosjekter, sier daglig leder Per Otto Sletten i Flisa Trykkeri.

Kari Heggelund

Kari Heggelund i Klubben AS.

Klubben AS har også meldt seg inn i 7sterke. De leverer idrett- og svømmeutstyr til både privat og offentlig og er 36 ansatte på Flisa, i tillegg til datterselskaper i Finland, Sverige og Polen.

– Det er mange muligheter i området, og vi må jobbe sammen for å synliggjøre disse. Vi ser det som fordelaktig å være en del av 7sterke-nettverket fordi vi ønsker å være tett på utviklingen av vårt distrikt. Det er viktig å jobbe sammen for å sikre at vi har gode vilkår for å drive business i regionen, og det er viktig å knytte til seg høy kompetanse. Dette bidrar 7sterke til, sier Kari Heggelund i Klubben AS.

Medlemmene i 7sterke dekker de sju kommunene i Sør-Hedmark. Du finner en medlemsoversikt her.