7sterke søker ny klyngeleder

Jannicke7nyhetene

Vil du bidra til utvikling av industrien i Innlandet? Industriklyngen 7sterke søker ny leder med sterke vekstambisjoner på vegne av bedriftene, og med hjerte for Kongsvingerregionen.

7sterke er en spennende og mangfoldig klynge i vekst, og har 98 medlemmer med en samlet omsetning på over 11 MRD NOK. Klyngens mål er å forbedre industriens rammebetingelser, stimulere til innovasjon, økt produktivitet og kompetanseutvikling hos medlemmene. I tillegg skal den bidra til å markedsføre både medlemmene og Kongsvingerregionen som industriregion.

7sterke samarbeider tett med ulike regionale, nasjonale og internasjonale partnere. Sammen med dem utvikler og realiserer vi klyngebaserte utviklingsprogram for medlemmene, kompetansetilbud som er relevante for industrien og innovasjons- og FoU-prosjekter på tvers av bedrifter, forskningsinstitusjoner og andre partnere. Våre viktigste samarbeidspartnere regionalt er Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret i Kongsvinger og forskningssenteret CREDS.

Til å lede industriklyngen 7sterke ser vi nå etter en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Industriell erfaring og/eller god forståelse av verdikjeden.
 • Bred erfaring med å lede, koordinere og realisere komplekse prosjekter.
 • Relevant høyere utdanning (økonomi, teknologi, industriell produksjon, organisasjon/ledelse). Relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om utdanning.
 • God økonomistyring.
 • Helst et etablert nettverk innen ulike kompetansemiljø, industri og virkemiddelapparat.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel med evne til å arbeide både strategisk og operativt, selvstendig og i team.
 • Sterk på mellommenneskelige relasjoner. Utadvendt, åpen og med evne til å skape engasjement.
 • Sterke strategiske ferdigheter og god beslutnings- og gjennomføringsevne.
 • Evne til å skape resultater gjennom samarbeid med andre.
 • Pragmatisk og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter – skriftlig, muntlig, også i plenum.

Ved tilsetting vil det legges det stor vekt på personlige egenskaper.

Som klyngeleder vil du ha et bredt spenn av oppgaver:

 • Lede og utvikle klyngeprosjekter i samarbeid med medlemsbedrifter, akademia og andre partnere.
 • Lede og organisere styremøter i 7sterke, sammen med styreleder.
 • Resultat- og budsjettansvar for klyngen, inkludert rapportering til styret.
 • Bygge og opprettholde gode relasjoner med medlemsbedrifter for å avklare behov og muligheter i klyngen.
 • Kontinuerlig arbeide for å skape økt samhandling mellom klyngens medlemmer.
 • Ansvarlig for å styrke klyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt.
 • Ansvarlig for å fronte og formidle saker som er viktige for klyngen, i media og på andre arenaer.
 • Samarbeide tett med Klosser Innovasjon for å tiltrekke nyetableringer og nye industrielle partnere til regionen.

Leder av Industriklyngen 7sterke er ansatt i Klosser Innovasjon og rapporterer derfor både til daglig leder i Klosser Innovasjon Kongsvinger og til styret i 7sterke. Leder av industriklyngen er derfor også en del av Norges største innovasjonsselskap som har solide ressurser innen kommunikasjon, industriutvikling, innovasjon, logistikk og prosjekt- og prosessledelse.

Leder av klyngen vil bli sentral i videreutviklingen av industrien i Kongsvingerregionen, og får jobbe tett med klyngebedriftene, samarbeidspartnere og et erfarent styre.

Vi tilbyr lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon Kongsvinger, tlf. 97 68 84 96 (lars@klosser.no)

Chris Samways, Styreleder 7sterke, tlf. 93 25 11 17 (chris.samways@mills.no)

Søknadsfrist: 22.04.23. Link til søknad på finn.no.