7sterkes Markedsnettverk: Berggrens strategiske utfordringer

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mai 2012, Aktuelt

Løpende differensiering, tilpasning til markedet og bevisst merkevarebygging har bidratt til å gjøre innlandsbedriften Berggren til en av landets største på fiskemat. Salgssjef Inge Langrekken presenterte strategien på 7sterkes Markedsnettverk i mai.

Markedstilpassing
– Vi lanserer hele tiden nye varianter av fiskematprodukter som er tilpasset de ulike markedene. På bakgrunn av dette blir vi mer attraktive som leverandør, og vi får stadig nye kundeavtaler som bidrar til økt markedsandel, sa Langrekken til de 14 deltakerne på Markedsnettverket.

Vellykket differensiering
Ett eksempel på vellykket differensiering er tydelig merking om innhold, allergener og bruk av villfisk.

– Dette er et grep som har bidratt til økt konkurransekraft og forbrukerfokus, sier kvalitets- og utviklingssjef Jeanette Møller hos Berggren.

Nettverk gjør oss bedre
7sterkes Markedsnettverk er åpent for alle som arbeider med markedsføring i og utenfor industrien, i byråer, i privat og offentlig virksomhet, og som frilansere.

7sterkes nettverk er arenaer der deltakerne spiller hverandre gode på tvers av selskapsgrenser. Markedsnettverket er 7sterkes fjerde. Fra før er det tilsvarende nettverk for produksjon, HR og innkjøp.

– Deltakerne i nettverkene får inspirasjon og idéer gjennom andres innspill og kan bruke dem i egen bedrift. Den engasjerte diskusjonen etter Inge Langrekkens innlegg på Markedsnettverket var et godt eksempel på dette, sier Jannicke S. Mykkestue, Eskoleia AS, som leder nettverket sammen med Hege C. Ness, Norske Backer AS.

Neste Markedsnettverk 6. september
Neste Markedsnettverk er 6. september 2012, kl 9–11 hos Gandalf på Gyldenborg, Kongsvinger Festning. Tema: Merkevareteori og praktisk merkevarebygging.

Les mer om 7sterkes Markedsnettverk.