7sterkes Produksjonsnettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Det lønner seg å være med i 7sterkes Produksjonsnettverk. Fra det ble oppdrettet i 2008 har det vært et fagforum på tvers av bedriftsgrenser. Det styrker mellomlederne og via dem produksjon og lønnsomhet.

– 7sterkes Produksjonsnettverk har skapt en ny arena for læring og erfaringsdeling som gjør bedriftene mer lønnsomme. Denne arenaen manglet i Kongsvingerregionen før 7sterke, fastslår Jan Roger Broen hos Rescon Mapei, som har vært leder for nettverket fra starten.

– Vi ønsker å utvikle oss videre og har plass til enda flere bedrifter i vår styringsgruppe, sier han.

Toppidrettssenter

Allerede det første året klarte 7sterkes Produksjonsnettverk å få til en samarbeidsavtale med Sintef Raufoss Manufacturing (SRM). Dette er et av de aller sterkeste utviklingsmiljøene for industri i Norge, et toppidrettssenter for industrien. Samarbeidet innebærer blant annet at SRM kan besøke 7sterke-bedrifter for å vurdere aktuelle prosjekter og potensialet i dem uten kostnader for bedriften. SRM har blant annet hjulpet 7sterke-bedrifter med Lean-prosjekt.

Lean Manufacturing

– Helt fra starten har Lean Manufacturing vært et hovedsatsingsområde for 7sterkes Produksjonsnettverk. Etter to år kan vi slå fast at nettverket har betydd mye for å styrke Lean-kompetansen og dermed utviklingen i medlemsbedriftene, sier Broen.

Produksjons- og vedlikeholdsmetodikken Lean Manufacturing er en prosess for å fjerne all ressursbruk som ikke gir merverdi for kunden og øke verdiskapningen. Metodikken er en prosess der bedriftsorganisasjonene lærer seg å bruke flere ulike prosessverktøy og bedre det interne samarbeidet.

Mer Lean med nettverk

7sterkes Produksjonsnettverk har vært med på å bygge denne kompetansen ved å skape en arena for erfaringsutveksling mellom bedrifter, og også gjennom å skaffe opplæringsmidler via virkemiddelapparatet.

Store forbedringsmuligheter

Deltakerne i Lean-prosjektet har alle funnet – og realisert – betydelige forbedringspotensial. Det har de fått til uten nødvendigvis å investere tungt i nytt utstyr. Erfaringene viser at bedre systemer og smartere organisering kan gi store utslag.

Innspill til industri-inkubator

Medlemmene i 7sterkes produksjonsnettverk har vært aktivt med med input og innspill til det pågående forprosjektet for å utrede mulighetene for en ny SIVA industri-inkubator på Kongsvinger.

Forprosjektet er et initiativ fra 7sterke og målet er et vekstselskap for omstilling og nyetablering, en såkalt industri-inkubator. Utredningen er et samarbeid mellom 7sterke, SIVA (Statens industrivekstanlegg) og Kongsvinger kommune.

Vanligvis er vekstselskap av denne typen knyttet opp mot én bedrift. I dette tilfellet stiller industrien i Kongsvingerregionen seg samlet bak initiativet

Industriforum

7sterkes Industriforum er en ny arena for informasjon, inspirasjon og erfaringsutveksling. Det er 7sterkes produksjonsnettverk som arrangerer dem én til to ganger i året, og med god deltakelse.

Forumene tar opp aktuelle satsningsområder og bidrar til erfaringsdeling. De er åpne for alle og kan være en god bidragsyter til å få i gang positive prosesser og utvikling.

Medlemmer i 7sterkes Produksjonsnettverk

Leder Jan Roger Broen, Rescon Mapei AS

Berggren AS

Tore Berggren

Eskoleia AS

Arne Hagen

Hydro Aluminium Profiler

Olav Schulstad

Luxo AS

Tommy Larsen

Maarud AS

Christer Johansson

NorDan AS

Rolf Östher

Rescon Mapei AS

Jan Roger Broen

Rescon Mapei AS

Rolf Einar Sanderud

Schütz Nordic AS

Mona Øien

Sentrum videregående skole

Atle Dyrøy