Benyttet finanskrisen positivt

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

– Lean-prosjektet har gitt oss mulighet til omfattende kompetanseheving i samarbeid med NAV og andre bedrifter i 7sterke-regionen. Vi har lært av hverandre i nettverket, forteller fabrikksjef Christer Johansson ved Maarud AS i Sør-Odal.

7sterke og NAV med offensivt samarbeid

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Sju industribedrifter i Kongsvingerregionen la fire millioner i potten i et spleiselag med NAV og gikk til motoffensiv mot finanskrisen. Til nå har de holdt 1.000 kursdager i Lean kompetanseprosjekt, den største felles kompetansesatsingen noensinne i regionen.

7sterkes Produksjonsnettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Det lønner seg å være med i 7sterkes Produksjonsnettverk. Fra det ble oppdrettet i 2008 har det vært et fagforum på tvers av bedriftsgrenser. Det styrker mellomlederne og via dem produksjon og lønnsomhet. Les mer om nettverksaktivitetene her.

Lønnsomt nettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Samarbeidet i 7sterkes Produksjonsnettverk gir konkrete, praktiske resultater som er med på å styrke bedrifter og redde arbeidsplasser. Dette nyhetsbrevet har en rekke konkrete eksempler på hvordan. Forbedringene er også tema på neste Industriforum.