Mindre team gir effekt

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Hos NorDan har innføringen av mindre team i samtlige avdelinger skapt trygghet, økt kompetanse og en lagånd som gir bedre fokus på forholdet mellom kunde og leverandør.

Nordan
– Små, selvstyrte grupper er en suksessfaktor for å lykkes med Lean-filosofien. Det viser all erfaring fra bedrifter som har kommet langt med denne metodikken. Derfor har vi innført denne effektive arbeidsmåten på alle våre avdelinger, forteller prosjektleder Rolf Østher hos NorDan på Arneberg.

Små team, stor oversikt

Teamene hos NorDan er på 4–12 personer. Det gir en rekke fordeler.

Nordan
– Vi har daglige stående 10-minutters møter med hvert enkelt team og kan sjekke av eventuelle avvik mellom måltall og måloppnåelse. Ligger gruppen etter, gjelder det å stille de riktige spørsmål om avviket og fremme forbedringstiltak. Ligger den foran, så gjelder det og få frem hva teamet gjorde bra, slik at de kan gjøre mere av dette. Nøkkelordet er og alltid ros for god innsats.

– Resultatene så langt har blant annet vært 16% økt produktivitet i beiseavdelingen og en betydelig nedgang i kvalitetsfeil, forteller Østher.

Føler eierskap

Han tror økt nærvær er en vesentlig del av forklaringen.

– Du føler deg tryggere og mer verdsatt når du er en del av et lite team. Arbeidsmiljøet blir bedre.

I tillegg jobber NorDan med FIFO-KANBAN-system for komponenter i produksjonen.

– Vi jobber i små prosjektgrupper med stort eierskap. Det har ført til at vi ikke lenger får stopp i produksjonsprosessen på grunn av mangel på komponenter, bedre styring, god 5S, slutt på nødfyllingen og hyppigere uttak som igjen gir bedre prognoser og lavere lager, sier prosjektleder Rolf Østher i NorDan.