Kontinuerlig forbedringsarbeid

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

7,5 prosent økt produktivitet, 18 prosent mindre vrak og nesten en fjerdedel mindre ikke-planlagt stopptid – lean-prosjektet har gitt målbare og verdifulle resultater hos Hydro Aluminium Magnor.

Hydro Aluminium
– Lean var et lett konsept å selge inn, fordi de ansatte så umiddelbart behovet for det. Operatørene våre jobber med dette daglig på avdelingsnivå, forteller avdelingsleder Olav Schulstad i Hydro Aluminium Magnor.

Siden 2005 har de jobbet med lean manufacturing gjennom Hydro-systemet. Det har gitt en rekke konkrete resultater.

– Produktiviteten har økt med 7,5 prosent, vi har en reduksjon i vrak på 18 prosent og 23 prosent reduksjon i ikke-planlagt stopptid. I tillegg er lønnskostnaden for overtid i vedlikeholdet redusert gradvis fra 322.000 kr til 125.000 kr i året.

Effekten av prosjektet har vist seg på bunnlinja.

– Vi driver på trinn tre av sju, så det viser at dette ikke er noe du innfører og blir ferdig med. Lean manufacturing krever kontinuerlig fokus, men vår erfaring er at det har stor effekt, forteller avdelingsleder Olav Schulstad i Hydro Aluminium Magnor.

Hydro Aluminium