Nytt digitaliseringsprogram i høst – Forbedre din virksomhet og styrk din konkurransekraft!

Jannicke7nyhetene

I høst starter et nytt program innen digitalisering for deg som ønsker å effektivisere din virksomhet og styrke din konkurranseevne. Vårt program tilbyr en mulighet til å delta i en forstudie som hjelper bedrifter med å komme raskt i gang og utnytte de mange mulighetene digitalisering har å tilby. Vi hjelper deg med å undersøke mer effektive arbeidsprosesser gjennom moderne teknologi for å øke din konkurranseevne.

Programmet starter i september 

Programmet starter i september med en felles inspirasjonsdag, hvor vi går gjennom hva digitalisering innebærer, hva det kan bety for din bedrift og konsekvensene av å ikke ta del i den digitale endringen. Du får også høre inspirerende foredrag om bedrifter som har lyktes med sine digitaliseringssatsninger.

Oppfølging undervegs

I løpet av programmet vil vi besøke hvert deltakende bedrift og analysere din digitale modenhet og identifisere dine muligheter for digitalisering. Deretter holdes et digitalt møte der vi presenterer våre forslag og prioriterer de viktigste innsatsene. Programmet avsluttes med et felles møte der de deltakende bedriftene deler sine resultater og erfaringer. Programmet strekker seg over fire måneder og avsluttes i desember. Innsatsen omfatter 20 timer kvalifisert coaching samt 20 – 30 timer arbeid fra hvert enkelt bedrift.

Sort potensiale for effektivisering

Digitalisering er en sterk drivkraft i dagens samfunn, og hver enkelt bedrift har stort potensial til å effektivisere sin virksomhet ved å utnytte dens fordeler. Mer informasjon om programmet, hvordan du kan dra nytte av dets fordeler og muligheten til å melde deg på, kommer snart.

Del av Interregprosjektet Grønn Industrivekst

Programmet er en del av Grønn Industrivekst-prosjektet og er finansiert av Interreg Sweden-Norway. Det er et grenseoverskridende samarbeid mellom 7sterke i Innlandet og IUC Stål & Verkstad i Värmland, som gir en bredere plattform for nettverksbygging og læring.

Sammen kan vi skape en sterkere og mer inkluderende bransje!

Les mer om programmet her: Grønn industrivekst | 7sterke