Et system for effektivisering

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Effekten av Lean-arbeidet hos Luxo ble enda bedre fordi de kunne dra veksler på andres erfaringer gjennom 7sterkes Lean-prosjekt.

Luxo
– Gjennom Lean-prosjektet i 7sterke har vi blitt en del av et nettverk som jobber med mye av de samme problemstillingene. Slik bidrar nettverket til å aktualisere problemstillinger, sier teknisk sjef Tommy Larsen ved Glamox ASA, BU Luxo Production Kirkenær.

De startet med Lean Manufacturing allerede i 2005 da de bygde om de fleste av monteringcellene til «One piece flow»-prinsippet. Da 7sterke kom med sitt Lean-prosjekt i 2008, sluttet de seg til dette samarbeidet. Det har bidratt til å forsterke Luxos egne Lean-gevinster.

– Gjennom 7 Sterkes Lean-prosjekt har vi fokusert på 5S og forbedringsgrupper, noe som er et av bidragene til at vi kan legge frem en effektiviseringsgevinst på 2,5–3% per kvartal. Så langt i 2010 har vi mottatt og gjennomført rundt 200 små og store forbedringsforslag. Vi har som mål å passere 300 forslag i år. Disse kommer blant annet inn gjennom ukentlige møter og en grundig forankring i hele organisasjonen, forteller Larsen.

– Vårt første steg var å bygge om store deler av monteringsavdelingen fra typisk linjemontering med flere for-monteringsstasjoner til å tilnærme oss «One Piece flow»-prinsippet der hver enkelt operatør monterer produktet fra start til slutt. Etter hvert har det blitt implementert andre prinsipper over hele fabrikken. Lean hjelper oss med å sette forbedringsarbeidet i system, sier han.

Tommy Larsen i Luxo