Rescon Mapei – Lean gir økt lønnsomhet

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Hos Rescon Mapei har Lean økt dekningsbidraget med kr 2500 per produksjonstime. Lean-prosesser har også gjort det lettere å være kunde av Rescon Mapei. I 93 av 100 tilfeller tar det nå under 20 sekunder før du får svar på telefonen.

Rescon Mapei
Hos Rescon Mapei har avdelingene Kundeservice og Pulver arbeidet målbevisst med Lean Manufacturing og oppnådd gode resultater.

Kundeservice er blitt sertifisert etter Lean-standarden 5S. Det har gitt svært høy servicegrad, bedre ressursutnyttele og bedre arbeidsmiljø.

Pulveravdelingen har økt kapasiteten fra 5.000 kilo i timen i 2004 til 13.000 kilo og har vunnet nye 2.000 kilo per time i løpet av første halvår i år. For bedriften er forbedringen verdt 2500 kroner i økt dekningsbidrag per operativ time.

Svar på 20 sekunder

Servicegrad definert som svartid på telefonen var ett av måltallene for Lean-prosjektene i avdeling kundeservice. Resultatene er oppsiktsvekkende.

– I dag blir 93% av alle telefoner besvart innen 20 sekunder mot 70% da vi begynte, og den gjennomsnittelige svartida er 9–10 sekunder, forteller Lene Hammeren.

Lean tankegang

Kundeservice hos Rescon Mapei er en liten avdeling, men organiserte likevel Lean-arbeidet i to grupper.

– Blant annet for ikke å forstyrre driften, kommenterer Hammeren.

Delingen har dessuten ført til inspirerende konkurranse der gruppene kniver om å komme med nye forslag. Gruppene er gjort permanente, og kommer stadig med nye forslag, også etter at 5S-sertifiseringen er i boks.

Rescon MapeiAnerkjennelse og respekt

– Lean går mye på å plukke det beste fra det alle gjør. Når noen gjør noe som fungerer, må vi ha så god kommunikasjon og takhøyde så de andre skifter sine egne rutiner til den nye og smartere. Det krever godt miljø og gjensidig anerkjennelse. Det er gruppa som gjør jobben, sier Lene Hammeren.

Dokumentasjon økte kapasiteten

Produksjonsleder Rolf Einar Sanderud på Pulveravdelingen kan fortelle om en oppsiktsvekkende tredobling av kapasiteten fra 5.000 til 15.000 kilo per time. Han peker på dokumentasjon som det viktigste Lean-virkemiddelet.

– Vi la alle stopp i produksjonen inn i en database. Det systematiserte årsakene og viste hvor vi skulle sette inn tiltak, forteller han.

Forståelse for andres behov

Pulveravdelingen arbeider systematisk med Lean-metoden 5S, som handler mye om å systematisere omgivelsene.

– Vi har møter etter hvert skift der vi evaluerer produksjonen, og hver morgen går vi gjennom siste døgn med formann, operatører og folk fra vedlikehold. Det skaper eierskap til hele prosessen og forståelse for andres utfordringer. Resultatet er bedre samarbeid og mindre stopp. Og når det ruller bedre, er det triveligere å være her. Det blir en god sirkel, sier Sanderud.