7sterke og NAV med offensivt samarbeid

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Sju industribedrifter i Kongsvingerregionen la fire millioner i potten i et spleiselag med NAV og gikk til motoffensiv mot finanskrisen. Til nå har de holdt 1.000 kursdager i Lean kompetanseprosjekt, den største felles kompetansesatsingen noensinne i regionen.

I det unike prosjektet samarbeider sju store og mellomstore industribedrifter fra mange bransjer både seg i mellom og med NAV om felles kompetansebygging. Bedriftene skal bruke 4 millioner kroner på bedriftsintern opplæring gjennom prosjektet, og NAV stiller opp med en tilsvarende sum. Startskuddet gikk 1. juni 2009.

Lean kompetanseprosjekt

Lean kompetanseprosjekt inneholder en rekke kurs i produksjonsmetoden Lean Manufacturing, en metode som er utviklet av Toyota for å gjøre produksjonen mer effektiv og kvaliteten bedre.

Gjennom prosjektet får medlemsbedriftene i 7sterke tilbud om en rekke ulike kompetanseoppbygging i Lean Manufacturing for sine ansatte. Kurstypene og innholdet i dem er utarbeidet av 7sterke og NAV i fellesskap. Bedriftene betaler kostnadene, mens NAV vil gi lønnsrefusjon gjennom ordningen for Bedriftsintern opplæring (BIO).

NAV planlegger også AMO-kurs er arbeidssøkere skal kunne gjennomføre den samme opplæringen.

Motoffensiv

Det var 7sterke som tok initiativet til bak prosjektet som et offensivt mottiltak mot finanskrisen. I denne perioden har arbeidssituasjonen i bedriftene gjort det mulig å bruke tid til kompetanseutvikling. Bedriftene i 7sterke tok et offensivt  grep og snudde en trussel til en mulighet. Lean Manufacturing har gjort dem bedre rustet til å takle krisen og være på offensiven når markedet snur.

Nav tok ballen

NAV lokalt tok tak i utspillet, og sammen med 7sterke har de utviklet prosjektet. Tretorget i Grue har koordinert kurs og arrangement for bedrifter.

Her er lista over bedriftene som er med.