Leveransepresisjon fra 53% til 90%

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Fra mars til sommerferien logget Eskoleia Stål leveransepresisjonen til 90,5%, opp fra 53% i 2009. Forklaringen? Lean Manufacturing.

Eskoleia
Som et resultat av Lean-arbeidet har Eskoleia Stål

• bedret leveransepresisjon bedret fra 53% til 76% akkumulert første halvår 2010

• satt ny pers med gjennomsnitt leveransepresisjon på 90,5% fra mars til ferien

• redusert varelageret med 35% i løpet av 2009

– For oss har kompetansebygging i Lean Manufacturing vært svært vellykket, både for produksjon og arbeidsmiljø og trivsel, fastslår direktør Arne Hagen.

Eskoleia Stål brukte Teknologisk Institutt som konsulenter og investerte 1000 timer av produksjonstida til Lean. Et titalls personer fordelt over hele produksjonskjeden deltok.

Mer kundeorientering

– Vi fokuserte på orden og ryddighet og vurderte alle prosesser ut fra hvor viktige de var for kunden. Bidro de til at han fikk riktig produkt til rett tid? Det førte blant annet til at vi rev reoler og reduserte råvarelageret med en tredel, forteller Hagen.

Hold trøkket

– Mye av kunsten med Lean Manufacturing er å holde trøkket oppe. Lean er ikke et prosjekt, det er en tilstand. Nå har vi forbedringsgrupper med operatører som holder ukentlige møter og kommer med forbedringsforslag. De finner stadig noe som de tar opp med produksjonssjefen. Slik går vi framover steg for steg. 90,5% presisjon er ganske bra, men det kan bli 100, sier Arne Hagen på Eskoleia Stål.

Før:
Før

Etter:
Etter