Benyttet finanskrisen positivt

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

– Lean-prosjektet har gitt oss mulighet til omfattende kompetanseheving i samarbeid med NAV og andre bedrifter i 7sterke-regionen. Vi har lært av hverandre i nettverket, forteller fabrikksjef Christer Johansson ved Maarud AS i Sør-Odal.

Maarud
I samarbeid med NAV har Maarud AS klart å benytte nedgangsperioden etter finanskrisen positivt. Med fokus på opplæring og kompetanse har de klart å redusere antall lagerenheter med 10 prosent og omstillingstiden på utvalgte produksjonslinjer med 30 prosent.

– Selv har vi gjennomført Lean-opplæring i hele fabrikkorganisasjonen og dermed sikret bedriften relevant kompetanse for å møte kommende utfordringer, poengterer Johansson.

Får fram de gode ideene

Maarud har jobbet lenge med Lean Manufacturing og var godt i gang med flere moduler da finanskrisen slo til i 2008. Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk jobbing har de klart å implementere forbedringer basert på gode ideer fra de ansatte.

– Der vi tidligere drøftet hvordan vi kunne øke antall pallplasser på vårt ferdigvarelager, har fokus på kundeverdi og redusert lagerbindning gjort det mulig å redusere antall paller med nesten 10 prosent i forhold til i 2009, forklarer logistikksjef Tor Arne Haugen.

30% raskere omstilling

– Ved hjelp av SMED-teknikker, og kreativ og fokusert teamjobbing har vi redusert omstillingstider med ca 30 prosent på aktuelle produksjonslinjer, poengterer arbeidsleder Cecilie Kampsveen.

Samarbeid forsterker resultatet

Samarbeidet med NAV og andre 7sterke-bedrifter bedrer resultatene.

– Lean er et spennende konsept, som ikke er 100 prosent implementert på noen får år. Dette prosjektet ga oss muligheten til å ta et mer omfattende tak i organisasjonen enn vi hadde planlagt. Lagfølelsen som oppstår ved slike prosjekter, og energien som finnes, har virkelig gjort inntrykk. Vi ser fram til et fortsatt konstruktivt samarbeid med relevante kompetansesenter, NAV og andre bedrifter i regionen, sier fabrikksjef Christer Johansson i Maarud AS.