7sterkes vekstselskap 10nye AS blir 7sterke AS

7sterkeAktuelt

Etter drøyt to og et halv år skifter 10nye AS navn til 7sterke AS. Bakgrunnen er et ønske om å fremstå tydligere og sterkere under en logo og snakke med én stemme på vegne av industrien i Sør-Hedmark. Sammenslåingen trer i kraft fra juni 2014.

– For å stå sterkere, utnytte ressursene bedre og være tydeligere utad på hvem vi er vil 7sterkes vekstselskap 10nye AS blir 7sterke AS, forteller styrelederTrond Hagerud.

7sterkes vekstselskap skal bidra til effektiv oppstart av nye industribedrifter og utvikling av eksisterende industribedrifter i regionen.10nye har i tillegg vært et nav for 7sterkes industrisamarbeid,bidratt til nettverkenes aktiviteter og representert 7sterke i ulike sammenhenger.

– Det viktigste for oss er å ivareta de overordnede målene for 7sterke og 10nye AS så godt som mulig. I tillegg ønsker vi å styrke merkevaren 7sterke, som har fått mye positiv oppmerksomhet i de årene organisasjonen har eksistert, understreker Hagerud.

Du finner statusrapporten for 10nye 2014 her.