Aktivt år for 7sterkes produksjonsnettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2011

Praksisplasser for drop-outs fra videregående, godt besøkt industriforum og den spreke nyskapningen industripub – 2011 har vært et aktivt år for 7sterkes produksjonsnettverk.

Det lønner seg å være med i 7sterkes Produksjonsnettverk. Fra det ble oppdrettet i 2008 har det vært et fagforum på tvers av bedriftsgrenser. Det styrker mellomlederne og via dem produksjon og lønnsomhet.

– 7sterkes Produksjonsnettverk har skapt en ny arena for læring og erfaringsdeling som gjør bedriftene mer lønnsomme. Denne arenaen manglet i Kongsvingerregionen før 7sterke, fastslår Jan Roger Broen hos Rescon Mapei, som har vært leder for nettverket fra starten.

2011 har vært et aktivt år for nettverket. Her er aktivitetslista. Klikk på enkeltaktiviteter for å lese mer om hvert enkelt:

  • For første gang: IndustriPub
  • Praksisplasser til drop-outs fra videregående
  • Bjørge Stensbøl på Industriforumet i oktober
  • Lean-samling hos Glamox Luxo
  • Nå også på Facebook

For første gang: IndustriPub

En fredag i mai inviterte 7sterke produksjonsnettverk til den aller første industripubben i vår region. IndustriPub er en ny, uformell arena for nye nettverk og nye ideer, og åpen for alle med interesse for industri og regionutvikling.

7sterke produksjonsnettverk lanserte 7sterke industriPub fordi uformelle arenaer og avslappet stil gir gode vilkår for nye ideer og nettverk. Dessuten er det en ypperlig mulighet til å bli kjent med bransjekollegaer og andre nettverksnyttige personer. 7sterke tror slike treff vil bidra til ideer og utvikling for både industrien og regionen.

Praksisplasser til drop-outs fra videregående

Sammen med NAV Kongsvinger har 7sterke satt inn et nytt tiltak for å hjelpe ungdom som ikke har fullført videregående skole. 1. november møtte 23 ungdommer opp på praksisplasser i sju bedrifter i prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte. Der ble de møtt av veiledere som har fått spesialutdanning for å hjelpe dem, også det gjennom prosjektet.

Prosjektet har vakt oppmerksomhet i media. NRK var på plass da praktikantene hadde sin første arbeidsdag.

– Et vellykket tiltak, sier avdelingsleder Per Børrud ved Hydro Aluminium Profiler på Magnor. Bedriften hans har tre Ny start-praktikanter.

– De er motiverte og ansvarsfulle. Vi understreker at deres egen innsats i jobben kan bringe dem videre og åpne nye veier, og den beskjeden går inn, sier Børrud.

De andre medarbeiderne tar også godt i mot prosjektet og ser positivt på at bedriften viser samfunnsansvar på denne måten.

Bjørge Stensbøl på Industriforumet i oktober

En utfordrende og tankevekkende Bjørge Stensbøl fikk 83 industrialister til å sitte som lys på stolene. De sugde til seg ledelsesmetoder som har gjort lille Norge til verdens beste vinteridrettsnasjon.

Saken fortsetter under bildet.

7sterkes Produksjonsnettverk har skapt en ny arena for læring og erfaringsdeling som gjør bedriftene mer lønnsomme. Her er erfaringsdelerne fra industriforumet i oktober 2011: Daglig leder Morten Herud, 10nye (tv), tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, daglig leder Ole Helge Aalstad, Moelven Våler, prosjektleder Ellinor Bjerke, 7sterke, driftssjef Espen Sørlie, Nortura, Samvirkekylling, Svante Dahlmann, EDAB, Sverre Gulbrandsen Dahl, SINTEF Raufoss Manufacturing og styreleder Trond Hagerud, 7sterke.

 

Roverudmann og tidligere toppidrettssjef Stensbøl avsluttet et forum som viste eksempel etter eksempel på 7sterke-bedrifter som får til vekst med konkrete, håndfaste – ofte enkle – nye grep.

7sterkes produksjonsnettverk og industriforumet er den arenaen industrien trengte for å formidle disse nye grepene slik at andre også kan ha nytte av dem.

På industriforum i oktober 2011 fikk deltakerne møte:

  • lakkeringsbedriften EDAB og deres jakt på ny, miljøvennlig overflatebehandling sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing. Lykkes de, kan de erobre et verdensmarked.
  • Moelven Våler som har økt oppetida på saga med 8,3% takket være nye systemer for interninformasjon.
  • Nortura Samvirkekylling som har brukt bedre kommunikasjon i verdikjeden til å øke klekkeprosenten og overlevelsesprosenten på kyllinger.
  • vekstselskapet 10nye, med SIVAS inkubatorordning i verktøykassa og industrien selv og tungvekterne SIVA og SINTEF Raufoss Manufacturing på eierlista.
  • Schütz Nordic som valgte Kongsvinger framfor Malmø til ny storinvestering fordi tallene viste at vi var, sitat, «mest egnet».

– Det er viktig å få fram alle de gode industrinyhetene om Kongsvingerregionen. De kommer fordi regionen er god på industri og har god plassering, og det styrker omdømmet vårt som industriregion, konkluderte styreleder Trond Hagerud i 7sterke.

Lean-samling hos Glamox Luxo

Helt fra starten i 2008 har 7sterkes produksjonsnettverk arbeidet med effektivisering gjennom Lean-metodikken og blant annet gjennomført omfattende kursopplegg i samarbeid med NAV. I 2011 prøvde nettverket ut en ny form for kunnskapsoppbygging i Lean med små grupper som besøkte bedrifter i andre bransjer. Slik var to mann fra kyllingklekkeriet Nortura Samvirkekylling på Lean-dag hos belysningsprodusenten Glamox Luxo i september. Temaet var 5S, en av Lean-metodene, og deltakerne var udelt positive til de små gruppene. Det ga trygghet og god kommunikasjon, sa de. Lean-dagen førte til nye effektiviseringsprosjekter hos Nortura.

Nå også på Facebook

I 2011 tok 7sterke produksjonsnettverk i bruk Facebook for å informere om sine aktiviteter og være i dialog med medlemmene. Produksjonsnettverket oppfordrer alle til å gå inn på sida og melde seg som liker. Da får du de ferskeste 7sterke-oppdateringene automatisk i din egen Facebook nyhetsstrøm, og kan komme med dine innspill og reaksjoner. Det ønsker produksjonsnettverket svært gjerne at flest mulig gjør.