Årsmøte 7sterke: Økt konkurransekraft. SIVA på banen. Hagerud gjenvalgt

7sterkeAktuelt

Trond Hagerud ble gjenvalgt som styreleder og Hans-Olof Petersson fra
Maarud AS kom inn som ny styremedlem da 7sterke avviklet årsmøte fredag
29. april.

I 2010 førte utradisjonelt og nytt samarbeid gjennom
7sterke til økt produktivitet og forbedret konkurransekraft. 2010 ble
også året da SIVA kom på banen igjen i regionen. 7sterke gjør industrien
til en pådriver for regional utvikling.

Da industrien i regionen ble rammet av nedleggelser og nedbemanning, tok 7sterke tak. I samarbeid med NAV har 7sterke gjennomført tidenes største kompetanseprosjekt i industrien i Kongsvinger-regionen. Det førte til mer effektiv produksjon og bedre konkurranseevne.

Gjennom 7sterke tar industrien ansvar både for seg selv og samfunnet. 7sterke tenker offensive, nye tanker og er villige til å samarbeide på utradisjonelle måter for å komme videre. Den ferskeste idéen er 7sterke industriPub.

7sterke-modellen fungerer

7sterkes 2010-liste over prosjekt og tiltak viser at industrisamarbeid fungerer som en dynamisk kraft, både i bransjen og regionen. I 2010 kunne samarbeidsforumet krysse av for dette:

• SIVA på banen igjen.

SIVA har vedtatt å etablere en industriinkubator i Kongsvinger. Nå gjenstår kun finansieringen. 7sterke blir den største eieren i selskapet. En annen eier blir SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM), landets ledende miljø for moderne industriproduksjon. Som en del av prosjektet vil SRM åpne eget kontor i regionen sammen med 7sterke. Det gir 7sterke større ressurser til å gjøre enda mer av det vi har gjort med suksess så langt; industriutvikling, nettverksarbeid, profilering, kompetanseutvikling, samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi får også et nytt tilbud til gründere og bedrifter som vil flytte til regionen.

• Økt konkurranseevne

Lean er en produksjonsmetodikk for kontinuerlig forbedring av produktiviteten. 7sterke har tatt initiativ til samarbeid bedrifter i mellom og med NAV om opplæring i denne metodikken. Det førte til et omfattende forbedringsarbeid som har økt konkurranseevne og produktivitet hos de bedriftene som deltok.

• Landets største skolebesøk

7sterke inviterte alle de 615 8.-klassingene i regionen til å besøke bedriftene og se med egne øyne at vi har sterke bedrifter med interessante og utfordrende jobber.

• Rv 2

7sterke er vaktbikkje for å få den nye rv 2 ferdig til 2016. I april 2011 tok 7sterke initiativ til et felles brev fra 7sterke, NHO Innlandet og LO Hedmark til statsministeren og samferdselsministeren om fortgang i Stortingsbehandlingen av bompengeproposisjonen. Det er grunn til å tro at denne felleshenvendelsen fra hele næringslivet bidro til at saken nå endelig er oversendt til Stortinget.

• RDA-midler til 7sterke-prosjekter

7sterke har fått i overkant av 400.000 kroner i RDA-midler. Midlene skal blant annet brukes til å etablere et innkjøpsnettverk, videreutvikle HR-nettverket og utvikle et konsept for et MTM-studium.

• Kraftige markedsverktøy

7sterkes multimediepresentasjon viser at Kongsvinger-regionen har en sterk og attraktiv industri. Presentasjonen ble fornyet i 2010. Innholdet er også gitt ut som brosjyre, som også kom i ny utgave.

Nyttig for medlemmene

Per 31.12.2010 hadde 7sterke 23 medlemmer. De kan blant annet benytte seg av 7sterkes HR-nettverk, Produksjonsnettverk og Innkjøpsnettverk og delta på jevnlige industriforum. 7sterke gir ut nyhetsbrevet 7nyhetene og har nettstedet 7sterke.no.

Det nye styret

Etter årsmøtet 2011 består styret i 7sterke av

Trond Hagerud, styreleder, Rescon Mapei, Nord-Odal (gjenvalg)

Terje Nyland Eskoleia, Kongsvinger (gjenvalg)

Hans-Olof Petterson, Maarud, Sør-Odal (ny)

Peter Didriksson, Gera Technology AS, Kongsvinger (ikke på valg)

Bjørn Rotheim, Edab, Eidskog (ikke på valg)

Bernt Snapa Nortura, Samvirkekylling, Våler (ikke på valg)

Den fullstendige årsrapporten

kan du lese her