Årsmøte i 7sterke torsdag 28. februar 2019 kl. 8.30

7sterkeAktuelt

Vi ønsker velkommen til årsmøte i 7sterke 28. februar 2019. Saker som ønskes behandlet på møtet må meldes skriftlig til styret ved Jan Egil Melby på e-post: jan.egil.melby@7sterke.no senest 14 dager i forkant.

Sted: Eskoleia AS, Lensmann Jahnsens veg 39, 2211 Kongsvinger

 

ÅRSMØTESAKER

 1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen.
 2. Behandle styrets årsmelding.
 3. Godkjenne regnskap.
 4. Budsjett og kontingent.
 5. Velge
  • Styreleder
  • Medlemmer til styret
  • Valgkomité
  • Revisor
 6. Behandle skriftlige forslag fra medlemmer, eller andre saker det er naturlig at årsmøtet behandler.

Påmelding innen 20. februar 2019 til: jan.egil.melby@7sterke.no