Årsmøte i 7sterke torsdag 13.02.2020 kl. 15.00

7sterkeAktuelt

Vi ønsker velkommen til årsmøte i 7sterke 13. februar 2020.

Sted: Høgskolen i Kongsvinger

 

ÅRSMØTESAKER:

 1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen.
 2. Behandle styrets årsmelding.
 3. Godkjenne regnskap.
 4. Budsjett og kontingent.
 5. Velge
  • styreleder
  • medlemmer til styret
  • valgkomité
  • revisor
 1. Behandle skriftlige forslag fra medlemmer eller andre saker det er naturlig at generalforsamlingen behandler.

Påmelding innen 5.02.20 til : jan.egil.melby@7sterke.no