Årets industriforum og -pub 6. november avlyses

Jannicke7nyhetene

Ettersom vi ser en opptrapping av antall som blir smittet av Covid-19 om dagen, har vi dessverre besluttet å avlyse 7sterkes industriforum 6. november. Slik forholdene er nå, kan vi ikke forsvare gjennomføring av seminar/pub med den kvaliteten vi er vant med, og som deltakerne fortjener. Vi er også usikre på om vi kan garantere at myndighetenes retningslinjer ift. avstand, … Les mer

Hjemmekontor – rettigheter og plikter

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Hjemmekontor har blitt en vanlig ordning for mange som en følge av Covid-19 pandemien. Ordningen med hjemmekontor kan i skrivende stund se ut til å bli mer langvarig etter at smitten sprer seg igjen i Norge, og helsedirektøren tidligere i uken oppfordret til hjemmekontor ut året. Helsedirektør Guldvog ba 2. august om at særlig arbeidsgivere i bynære strøk skal legge … Les mer

Søk om pitchfilm nå!

Jannicke7nyhetene

Har din bedrift et spennende produkt eller tjenste som dere ønsker å presentere for beslutningstakere i vår region? Få muligheten på industriform 6. november 2020. I fjor hadde vi premiere på digital messeplass for bedrifter på industriforum. I denne nye tiden er det viktigere enn noen gang å være digital og visuell i markedsføringen. Klosser Innovasjon og 7sterke samarbeider om … Les mer

Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon – hvordan lage en bærekraftstrategi og fremme innovasjon i egen virksomhet?

Jannicke7nyhetene

En kursrekke utarbeidet av 7sterke, Høgskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger. Kursdager: 18. sptember, 16. oktober, 6. november og 27. november 2020. Alle dager kl. 9.00-15.00. Opplæringen er samlingsbasert (4 x 1 dag) med undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Dette er et tilbud uten studiepoeng. For å få fullt utbytte av kursrekken bør man være til stede alle dagene. Bakgrunn … Les mer

Ferieavvikling i koronaens tid

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Dagens innlegg er hentet fra Juristforbundets sider der de har lagt ut en artikkel om ferielovens regulering av ferieavvikling, og hvilket rom som finnes for å utøve styringsretten med tanke på når arbeidstakere skal avvikle sin ferie. Jeg har avklart med artikkelforfatter at denne gjengis i sin helhet til medlemmene i 7sterke gjennom Advokatens hjørne. God lesing, og ta gjerne … Les mer

Arbeidsgivers ansvar ved reåpning av arbeidsplassene

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

Flere arbeidsplasser skal i den kommende perioden gjenåpne for sine arbeidstakere og forsøke å nærme seg en ordinær drift. Smittefaren er åpenbart fortsatt tilstede i samfunnet, og flere vil fortsatt ha bekymringer for å møte på arbeidet. Jeg har tidligere tatt til orde for at under særlige forhold vil arbeidsgivers styringsrett styrkes og arbeidstakere må «tåle» mer omgripende tiltak enn … Les mer

Viktig presisering for lønnsutbetaling under arbeidsgiverperioden ved permitteringer

Jannicke7nyhetene, Advokatenes Hjørne

De aller fleste har nå fått med seg at arbeidsgiverperioden ved permitteringer er redusert til to dager. Dette betyr at det tilligger arbeidsgiver å betale den permittertes lønn i to fulle dager. Etter denne to-dagers perioden tar staten regningen for de nå resterende 18 dagene for lønnsplikten under permittering. I januar 2019 avsa Høyesterett (HR-2019-178-A) en dom i en sak … Les mer