Avhengig av at RDA-suksess videreføres

7sterkeAktuelt

RDA-tilskudd på 45,6 millioner kroner har i løpet av fem år utløst aktiviteter for mer enn 150 millioner kroner i Kongsvinger-regionen. En ny rapport fra Østlandsforskning konkluderer med at ordningen er en ubetinget suksess.

– At industribedriftene i Kongsvinger-regionen heller vil ha RDA-midler enn redusert arbeidsgiveravgift, sier alt om hvor bra det har fungert. Rapporten fra Østlandsforskning støtter våre erfaringer og nå arbeider vi for en videreføring av ordningen, sier Trond Hagerud.

Han er leder for styringsgruppe for de næringsrettede utviklingsmidlene for Sør-Hedmark (SNUS), som har administrert RDA-midlene. Tilskuddet er en kompensasjon for avviklingen av regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) og har siden 2007 gitt 12,9 millioner kroner til fellestiltak og 32,9 millioner kroner til bedriftsrettede tiltak i Kongsvinger-regionen. Østlandsforskning konkluderer i en uavhengig rapport med at «RDA i Glåmdalsregionen har vært en suksess, og dette er en fornuftig bruk av offentlige virkemidler. Suksessen tilskrives fire faktorer: styringsmodellen, langsiktighet og forutsigbarhet, eierskap og involvering i ordningen samt god kompetanse».

– Brorparten av midlene går til bedriftene, mens en andel går til fellestiltak. Blant annet har 7sterke fått mulighet til å etablere HR-nettverket, produksjonsnettverket, markedsnettverket og satsingen på Lean. Ikke minst har Lean og forbedringsarbeid vært lærerikt og ført til målbare forbedringer og økt produktivitet hos bedriftene, understreker Hagerud.

Andre eksempler på fellestiltak er Magnor Næringshage, fagskoletilbud på Kongsvinger og Solørskolen. Blant bedriftene som har fått midler er Mapei, Hydro Aluminium, ESAS, Magnor Glassverk, Luxo, Bergene Holm, Nordan, Jordan, Moelven i Våler og Forestia. Tilskuddene på til sammen 45,6 millioner kroner har utløst over 100 millioner kroner i egeninnsats og totalt er mer enn 150 millioner kroner brukt på ulike aktiviteter i kjølvannet av RDA-midlene. Det har vært viktig i en region der utfordringene står i kø, men nå kan det snart være slutt.

– Vi kan vise til en rekke konkrete resultater i løpet av årene RDA-midlene har eksistert. Dessverre går ESA-godkjenningen ut i 2013, og vi har derfor sendt et brev til Hedmark fylkeskommune der vi ber om at de tar nødvendig initiativ for at ordningen skal bli videreført. Det er vi avhengig av for å kunne fortsette å vokse og utvikle oss, sier Trond Hagerud i SNUS.

Her finner du brevet fra SNUS til Hedmark fylkeskommune.

Last ned rapporten «Næringslivet med hånda på rattet – Bruk og resultater av næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler) i Glåmdalsregionen» fra Østlandsforskning.