Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon – hvordan lage en bærekraftstrategi og fremme innovasjon i egen virksomhet?

Jannicke7nyhetene

En kursrekke utarbeidet av 7sterke, Høgskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger. Kursdager: 18. sptember, 16. oktober, 6. november og 27. november 2020. Alle dager kl. 9.00-15.00.

Opplæringen er samlingsbasert (4 x 1 dag) med undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Dette er et tilbud uten studiepoeng. For å få fullt utbytte av kursrekken bør man være til stede alle dagene.

Bakgrunn for opplæringen

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er både relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. For å bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende. Dette sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Målgruppe

Opplæringen passer som kompetanseheving for medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet. Det vil være en stor fordel om flere i en virksomhet deltar samtidig.

Opptakskrav og rangering

Det anbefales at deltagere har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeider, plenumsdiskusjoner og ulike typer øvelser. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene. Det forventes videre at deltagerne jobber noe mellom samlingene.

Vurderingsformer

Opplæringen har tre innleveringsoppgaver underveis som kan løses enten individuelt eller i gruppe. Godkjente innleveringsoppgaver mellom samlingene og innlevering av et avsluttende arbeid som består av en sammenstilling og forbedring av innleveringsoppgavene man har gjort underveis er en forutsetning for å få et avsluttende kursbevis.

Læringsutbytte

En kursdeltaker med fullført kvalifikasjon vil sitte igjen med følgende læringsutbytte:

(1) Grunnleggende kunnskap om bærekraft

  • Bærekraftig utvikling og den triple bunnlinjen
  • FNs bærekraftsmål
  • Ulike perspektiver på bærekraft
  • Sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
  • kjenner til konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller
  • kjenner til hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

(2) Verktøyskunnskap om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

  • Innsikt i hva bærekraftige forretningsmodeller er
  • Kjennskap til og trening i bruken av et overordnet verktøy for å arbeide med å skape bærekraftige forretningsmodeller

(3) Refleksjon og utredningsarbeid rundt egen organisasjon sitt forhold til bærekraft

  • Underveis i kurset vil vi gjøre øvelser der man kan analysere og vurdere forholdet ens egen organisasjon har til bærekraft, og hvordan man kan jobbe mot å bli mer bærekraftig på en lønnsom måte
  • Kursets innleveringsoppgaver kan skrives om egen organisasjon, og disse innleveringsoppgavene vil da utgjøre en utmerket start på et utredningsarbeid som kan munne ut i en praktisk og konkret bærekraftstrategi for organisasjonen

Målgruppe

Opplæringen passer som kompetanseheving for medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet.

Det vil være en stor fordel om flere i en virksomhet deltar samtidig

Pris
Opplæring i 4 hele dager. Samlet pris pr deltager er kr. 11 950,-. Ønsker du å ha med flere fra samme bedrift tilbyr vi «3 for prisen av 2».

Sted
Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3

Påmelding til
7sterke/Høgskolesenteret HER.

Påmeldingsfrist: 30. juni 2020.

Oppstart med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre