Bedre produktivitet med enkle info-grep

7sterke7nyhetene, 7nyhetene oktober 2011

Tydelig og faktabasert interninfo til alle økte oppetida på
saga hos Moelven Våler AS med 8,3%.

– Gjennom deltakelse i Produksjonsløftet II har
vi brukt Lean-tankegang på informasjonsarbeidet, fortalte daglig leder Ole
Helge Aalstad ved Moelven Våler AS til 7sterkes industriforum.

Sagbruket, som er et av Norges største, har gjort en
bevisst satsing på informasjonsarbeid for å bedre effektiviteten.

– Først gikk vi kritisk gjennom alle rapporter vi
produserte og fant at vi kunne ta bort en god del. For de som ble igjen, gikk
vi over til grafiske framstilling i stedet for tabeller, slik at de ble lettere
og raskere å forstå, sa han.

I avvikssituasjoner tar de ofte bilde av avviket slik
at ett blikk er nok til å forstå hva det handler om og hvordan ting ikke skal
være.

– Vi har daglige møter med bakgrunn i rapportene der
vi tar opp avvikssituasjoner og stoppårsaker etc. Her setter vi opp
tiltakslister med tidsfrister og ansvar. Listene blir gjort tilgjengelig for
alle ansatte og oppdateres løpende. Det involverer, det gjør at prosjektet har
gått fra prosjekt til bedriftskultur. Resultatet er at vår effektivitet nå
hevder seg mye bedre i konkurransen med dem vi konkurrerer med, sa Ole Helge
Aalstad til 7sterkes industriforum.

ole_helge_aalstad_3.jpg

Sammen med færre og tydeligere rapporter har
involvering og oppfølging av drift og avvik gjort Moelven Våler til et mer
effektivt sagbruk. Daglig leder Ole Helge Aalstad viste 7sterkes industriforum
hvordan de gjør det.