Bli fagskoleingeniør på Kongsvinger

7sterkeAktuelt

Høyskolesenteret i Kongsvinger tilbyr fra høsten deltidsstudium i Maskinteknisk drift tilpasset deg som er i full jobb. Arbeidstakere kan få dekket store deler av kostnadene til utdanningen, og søknadsfristen er utvidet til 1. mai.

Det er stort behov for formell realfagskompetanse hos industrien i Sør-Hedmark. Derfor har 7sterke vært en viktig pådriver for å få igang et deltidsstudium for deg som er i jobb og har fagbrev eller minst fem års praksis. Studiet tilsvarer en toårig fagskoleutdanning i Maskinteknisk drift og gir tittelen fagskoleingeniør. Det gir bedriften verdifull kompetanse og åpner for at studenten kan søke både tekniker- og ingeniørstillinger. Det kan også være grunnlag for videre studier ved ingeniørhøgskolen og NTNU.

Studiet arrangeres i samarbeid med 7sterke, Fagskolen Innlandet, Senter for voksnes læring og Innovasjon Norge. Undervisningen foregår ved Høgskolesenteret i Kongsvinger to dager i uken mellom kl 12.00 og 18.00, fordelt på 35 uker i året. Totalt blir det 490 undervisningstimer årlig. Det koster 15.000 kroner per år, til sammen 60.000 kroner over fire år. Beløpet kan for arbeidstakere dekkes inn gjennom RDA-ordningen. Det jobbes også med en modell for at bedrifter skal få dekket noe av den tapte arbeidstiden. I tillegg kan studentene søke stipend gjennom de vanlige ordningene, som Statens lånekasse og LOs utdanningsfond.

Studentene vil i tillegg til forelesninger få veiledning, samt jobbe med gruppeoppgaver, prosjektarbeid og laboratorieøvelser. Selvstudium må også påregnes og inntil to dager per semester blir det undervisning ved Fagskolen Innlandets laboratorium på Gjøvik.

Studiet i Maskinteknisk drift har samme fagfordeling som heltidsstudiet. Fagplanen inneholder linjefag som logistikk og lean-produksjon, samt tradisjonelle fag som matematikk, norsk, engelsk og økonomi. Her finner du hele fagplanen.

Benytt anledningen til å formalisere kunnskapen og åpne nye muligheter. Søknader sendes direkte til Fagskolen Innlandet.