Bygger 1 000 kvm kompetansesenter i Nord-Odal

7sterkeAktuelt

I juli 2015 åpner Mapei sitt nye state-of-the-art kunde- og kompetansesenter på Sand til 25 millioner kroner. Her vil de tilby kunder fra Norden og Baltikum teknisk support og kurs, samtidig som de øker kapasiteten på skolebesøk fra nærmiljøet.

– Vi mottar årlig rundt to tusen besøkende her i Nord-Odal. Med det nye kunde- og kompetansesenteret på plass øker vi kapasiteten, og kan i større grad invitere skoleelever til vårt anlegg. Det er viktig for fremtidig rekruttering, forteller administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS.

Senteret vil bidra til å øke kompetansen både lokalt og nasjonalt.

– Kompetanse og opplæring er en viktig del av vår virksomhet. I det nye senteret blir det større muligheter for praktisk opplæring enn vi kan tilby i dag. Vi bruker selvfølgelig egne produkter gjennom hele bygget, som får state-of-the-art audiovisuelle hjelpemidler med eget auditorium og showroom.

Tidligere i år investerte Mapei 15 millioner kroner i et nytt produksjonsanlegg for produkter til tunnelsikring. Med omsetningsrekord for en måned med hele 66 millioner kroner i oktober 2014 peker pilene i riktig retning for industribedriften.

– Vi vokser mer enn markedet og vi ligger an til en omsetningsøkning på nesten 100 millioner kroner de siste to årene. I samme periode har vi ønsket velkommen 27 nye medarbeidere. Fortsetter utviklingen vil vi trenge flere folk, og da trenger vi mer plass, forteller Hagerud.

Trond Hagerud