De menneskelige ressursene i organisasjonen

7sterkeAktuelt

Velkommen til HR-forum onsdag 26.februar kl. 09.00-15.00.

Bli med på temadag om hvordan du lykkes med utvikling av din arbeidsplass gjennom økt fokus på de menneskelige ressursene. Vi har samlet tre spennende og kunnskapsrike foredragsholdere.

Linda Lai: lederens makt og påvirkning
Professor i organisasjonspsykologi Linda Lai ved Handelshøyskolen BI forsker på makt, påvirkning, beslutninger, kompetanse og motivasjon. Forskningen på makt og påvirkning har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og hennes artikler er de mest leste på BIs hjemmesider de siste to årene.

Lai skriver jevnlig om ledelse i Dagens Næringsliv, har egen fagblogg, er en aktiv fag-twitrer og ikke minst en etterspurt foredragsholder. Under sitt innlegg snakker Lai om makt og påvirkning, med spesiell vekt på lederrollen. Hun tar blant annet for seg viktige kilder til makt, effektive og ikke fullt så effektive påvirkningsteknikker og konsekvenser av å oppleve og ha makt. Les mer på BIs sider!

Lars Petter Heggelund: rekruttering og utvikling av interne ressurser
I 1976 startet tidligere svømmer, landslagstrener og president i Norges svømmeforbund Lars Petter Heggelund Klubben AS som en hobby. Første året var omsetningen kr 77.000. I fjor omsatte de for 115 millioner kroner, med datterselskaper i Finland, Sverige og Polen.

Heggelund mener evnen til fornyelse og nysgjerrighet er viktig for å være konkurransedyktig. Med erfaringer fra eliteidrett, gründervirksomhet og som ordfører vil han i sitt foredrag snakke om hvordan du kan lykkes med utviklingsarbeid ved å rekruttere og utvikle interne ressurser med fokus på innovasjon og resultater.

Trond Grønvold: medarbeiderskap – bedre psykososialt arbeidsmiljø
Trond Grønvold er daglig leder for HMS-Øst, den største leverandøren av bedriftshelsetjenester i Hedmark og Oppland. Grønvold har allsidig bakgrunn fra Forsvaret og har vært personalsjef i NSB og NAMMO. Under hans ledelse har HMS-Øst hatt en veldig positiv utvikling, og han har selv deltatt aktivt i å jobbe frem nye produkter og bistått flere kunder med forbedring og utviklingsoppgaver.

Grønvold blir omtalt som en god foredragsholder. Med utgangspunkt i medarbeiderskap tar han for seg flere forhold knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet både ledere og andre står overfor daglig. Foredraget er praktisk innrettet med råd og tips om hvordan du kan bidra aktivt til et bedre arbeidsmiljø i din virksomhet.

Program:
8.30-9.00: Registrering og kaffe

9.00-11.20: Velkommen

  • Utviklingsarbeid med fokus på de menneskelige ressursene i organisasjonen
    v/Lars Petter Heggelund
  • Medarbeiderskap v/Trond Grønvold

11.20-12.00: Lunsj

12.00-15.00: Makt og påvirkning med fokus på lederrollen v/Linda Lai

Avslutning

Sted for dagen: Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær
Pris pr deltaker: kr 600,- (faktureres etterskuddsvis)
Frist for påmelding: 20. februar
Påmelding til: 7sterkes HR-nettverk v/Ellinor Bjerke, ellinor@tretorget.no, mobil 412 20 948. Påmelding må inneholde navn på bedrift og deltakere.

Velkommen til et spennende seminar som gir faglig påfyll!