Dette kan 10nye gjøre for deg

7sterkeUncategorized

10nye leter etter bedrifter med betydelig potensial til langsiktig og bærekraftig vekst. Hvis du er en slik bedrift, bør du kontakte 10nye, som kan bidra til å realisere muligheter gjennom å tilføre profesjonell forretningskompetanse, i enkelte tilfeller også kapital.

10nye retter seg mot industri i vid forstand. Aktuelle kandidater som 10nye-bedrifter er all virksomhet i produserende bedrifters verdikjede – vareprodusenter, underleverandører og logistikkfirmaer.

Nye og eksisterende bedrifter

Både eksisterende bedrifter og bedrifter som er i ferd med å starte er interessante for 10nye, og bedriftene trenger ikke å være 7sterke-medlemmer. De trenger ikke en gang å ligge i Kongsvinger-regionen, men kan være bedrifter som vurderer å flytte hit.

Søk om å komme med

Bedrifter søker om å bli inkubatorbedrifter. I Kongsvinger-regionen er det 10nye som administrerer ordningen og godkjenner søknader. Kandidatene tar enten kontakt med 10nye, eller 10nye finner dem gjennom sitt oppsøkende arbeid.

Hjelp fra 10nye

I første fase går 10nye gjennom og vurderer de mulige kandidatene og deres forretningsidéer. 10nye kan også gjøre et første utviklingsarbeid. Dersom idé og opplegg er godt nok, kan bedriften bli inkubatorbedrift og få omfattende og kompetent hjelp over en periode på flere år.