Export Development Programme med oppsiktsvekkende resultater

GuruTalent traineeship

Det er den meritterte nederlandske professoren Louise van Weerden som står bak programmet Export Development Programme (EDP). Gjennom 10 år har resultatene vakt oppsikt langt utover landets egne grenser, og har blant annet blitt brukt med stort hell i Tyskland. Nå er dette programmet på vei til Norge, og van Weerden oppfordrer unge studenter og næringslivsledere i regionen til å benytte anledningen til å skaffe seg verdifull og fremtidsrettet kompetanse.

– Dette er et perfekt opplegg for små og mellomstore bedrifter som kjøper og selger på tvers av landegrensene, og for ambisiøse studenter som har lyst til å jobbe med internasjonal handel. Det er ingen tvil om at næringslivets rammebetingelser blir stadig mer internasjonale, og at det er viktigere enn noen gang å holde seg oppdatert. Det gjelder også for studentene, næringslivet og universitetene, sier Louise van Weerden.

Nøkkelen er matchingen

Det er The Saxion Export Centre som står bak EDP-programmet i Nederland. Dette er en del av det velrenommerte The Saxion International Business School, der Louise van Weerden er professor.

van Weerden har allerede hatt en lang og omfattende karriere innen internasjonale virksomheter og internasjonalt entreprenørskap. Hun har blant annet drevet sitt eget eksportbyrå i mange år, og i 1998 vant hun den prestisjetunge ‘European Job Challenge Award’ for sin innovative tilnærming til markedsføring av internasjonal handel.  Louise van Weerden har også åtte år som professor i «International Business for SMEs» ved HAN University of Applied Sciences i Arnhem.

Louise van Weerden er glødende opptatt av EDP-programmet.

-EDP har gitt svært gode resultater her i Nederland. Mer enn 100 kandidater og virksomheter har deltatt i programmet, og nesten halvparten av kandidatene blir i bedriften etter at prosjektet er fullført. Nøkkelen til de gode resultatene er å finne høyt motiverte, unge kandidater og matche dem med bedrifter som arbeider mot et internasjonalt marked.

En fantastisk karrierestarter

EDP-programmet i Nederland er åpen for både bachelor- og mastergradskandidater, og er spesielt beregnet på eksportbedrifter.

– EDP ​​gir kandidatene muligheten til internasjonal arbeidserfaring og praktisk bruk av kunnskapen. EDP ​​er en fantastisk karrierestarter, mener Louise van Weerden.

– Etter å ha fullført forskningen, vil kandidatene begynne å jobbe som en eksportpraktikant for å implementere anbefalingene basert på sin egen forskning. I løpet av traineefasen blir de veiledet av en erfaren eksporttrener som kan gi råd, svare på spørsmål, og hjelpe kandidatene med å nå sine personlige mål, sier van Weerden, og forteller at svært mange av kandidatene får tilbud om en ansettelseskontrakt etter at programmet er avsluttet.

– EDP gir kandidatene en unik mulighet til å starte en internasjonal karriere, og ikke minst til å bygge opp sitt eget nettverk rett etter studiene.

Kombinasjonen av erfaring i praksis og kunnskap utnyttes optimalt

Hva får bedriftene igjen for å delta på EDP-programmet?

– Først og fremst får de tilgang til ungdommelig og motivert kompetanse fra kandidatene selv, kombinert med faglig tyngde fra et velrenommert universitet. Det er dyktige lærere og erfarne eksportledere ved Saxion som står for opplæringen og coachingen. Kombinasjonen av erfaring i praksis og kunnskap utnyttes optimalt i dette formatet, sier van Weerden, og forteller at hele programmet tar ett år.

– De første fem til syv månedene vil studenten skrive en forskningsoppgave med utgangspunkt i den aktuelle bedriften. Deretter vil studenten implementere sine anbefalinger som en eksportpraktikant i bedriften.

– Med EDP står de virksomhetene som deltar i prosjektet først i køen for å sikre seg høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Dette kommer til å bli stadig viktigere i årene som kommer.