Eiendomsskatt på produksjonsutstyr svekker industrien i Kongsvinger

7sterkeAktuelt

7sterke representerer 80 bedrifter og 3 500 arbeidsplasser i Sør-Hedmark. Vi jobber blant annet for innovasjon, kompetanseutvikling og industriens rammebetingelser. Det er med bekymring vi ser resultatet av det nye systemet for eiendomsskatt i Kongsvinger. Vi mener det er lite næringsvennlig og både kan redusere investeringene i eksisterende bedrifter og skremme vekk nyetableringer.

Fordi lønnsnivået i Norge er vesentlig høyre enn i land vi konkurrerer med er investering i nytt og moderne utstyr, som gjør industrien mer effektiv, nødvendig for å være konkurransedyktige. I tråd med regelverket har kommunen utført ny takst, der den i tillegg til selve næringseiendommen spesifiserer verk og virke, som i praksis er bedriftenes maskiner og produksjonsutstyr. For mange av våre medlemmer har dette medført en nesten dobling av taksten – for andre er økningen enda større.

Dette er stikk i strid med signalene kommunen har gitt om å være næringsvennlig og ønske både utvidelse av eksisterende virksomhet og nyetableringer i regionen. Det har skapt mange negative reaksjoner hos bedriftene og deres eiere. Mange av de store industribedriftene har utenlandske eiere med liten forståelse for denne skatten.

Eksempel 1:
To av våre bedrifter hadde i fjor 103 millioner kroner i samlet takst på næringseiendom inkludert produksjonsutstyr. Grunnlaget for eiendomsskatt ble satt til 50 prosent av omsetningsverdien, og 7 promille av dette grunnlaget ble 361 000 kroner. Med det nye systemet er taksten oppjustert til 186 millioner, og av dette er 100 millioner spesifisert til verk og virke, altså utstyret de bruker for å skape verdier. Samtidig blir grunnlaget for eiendomsskatt satt til 100 prosent av omsetningsverdien, og 3,7 promille av dette blir 688 000 kroner. I praksis en nesten dobling av eiendomsskatten, og noe vi mener er en uforholdsmessig høy økning.

Eksempel 2:
En lokal industribedrift har fått en økning fra snaut 58.000 kroner i året til 162.000 kroner i året, tilsvarende 280 prosent høyere skatt. De har sjekket opp i sin bransje, og selv om de fleste har eiendomsskatt er det svært få eller ingen som har skatt på produksjonsutstyr.

Eiendomsskatten beregnes hvert år i hele levetiden til utstyret, vanligvis fra 10 til 15 år. Det betyr at det er en betydelig skatt, ofte på mange millioner kroner, som blir pålagt bedrifter som investerer. For mange bedrifter vil det bety at de velger se til andre regioner. Selv om taksten bare utføres hvert tiende år, kan kommunestyret justere promillesatsen og grunnlaget hvert år, noe som skaper ytterligere usikkerhet og liten forutsigbarhet for bedriftene.

7sterke forstår kommunens behov for eiendomsskatt når det er trange kommunebudsjetter. Vi skal selvfølgelig være med og bidra som alle andre. Problemet er at den nye modellen med økt takst og dobling av grunnlaget øker skatten på maskiner og utstyr industrien bruker for å skape verdier og arbeidsplasser. Usikkerheten i kommunens skattesats og skattegrunnlag på sikt gjør utfordringene enda større.

Den nye eiendomsskatten bidrar til svekket lønnsomhet, lavere investeringslyst og redusert vekst og nyetablering i regionen. Kommunen kan på grunn av dette over tid risikere å få inn mindre i skatt.

7sterke ønsker forutsigbare rammebetingelsene til en hardt prøvet industri i Kongsvinger-regionen. Vi ønsker ikke særbehandling for lokaler og eiendommer, og skal selvfølgelig bidra på samme vilkår som andre eiere av eiendom.
Vi ber Kongsvinger og kommunene i regionen om å fjerne eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr.

Trond Hagerud
Leder i 7sterke