Miljøpris til Kraft Foods

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

Kraft Foods på Disenå vant den nasjonale miljøprisen EMAS i klassen for mellomstore organisasjoner. Prisen viser at 7sterke-bedriften har gode miljørutiner og at den dokumenterer miljøarbeidet godt.

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) er en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter i EU. Norske bedrifter kan delta gjennom EØS-avtalen. Den norske EMAS-registreringen ligger hos Brønnøysundregistrene. Utmerkelsen er en anerkjennelse til EMAS-organiserte organisasjoner som har de beste rutinene og den beste miljødokumentasjonen.

– Dette er en bekreftelse på at vi har dyktige og fokuserte ansatte. Hver fabrikk hos Kraft Foods har et langsiktig miljøfokus, og en slik utmerkelse stimulerer oss til videre satsing på nye miljøtiltak, sier fabrikksjef Christer Johansson ved Kraft Foods Norway på Disenå.

De fikk «beste innovative EMAS-miljøredegjørelse i kategorien for mellomstore norske bedrifter» for 2007. Redegjørelsen er utviklet og utformet lokalt i samarbeid med Gandalf Kommunikasjon.

Den nasjonale EMAS-prisen gjorde Kraft Foods Norway på Disenå til norsk kandidat i European EMAS Awards 2007. Der stakk til slutt svenske Gustavsberg av med toppremien.

Du kan lese mer om EMAS her.