7sterke oppretter HR-nettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

7sterke etablerer et HR-nettverk og inviterer virksomhetene i Kongsvingerregionen til å delta. Invitasjonen går til alle – industri, tjenesteyting og handel, offentlige som private. Etableringen skjer på 7sterkes industriforum 15. januar.