Spennende HR-undersøkelse

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

Bedrifter i Kongsvingerregionen er optimistiske og ønsker å ansette flere. Det viser en omfattende kompetansekartlegging som Eskoleia har utført på vegne av 7sterke.

– Lokale bedrifter har stor tro på 2008, og venter positiv utvikling i et femårsperspektiv. Dette gjelder særlig Eidskog, Kongsvinger og Odalskommunene. Bedriftene ønsker også å redusere antall ufaglærte, men ser at det er en mer langsiktig strategi, sier personalutviklingssjef Per Jonny Hanssen i Eskoleia.

Han har hatt ansvar for den omfattende HR-undersøkelsen 7sterke har gjennomført hos 67 bedrifter i Kongsvingerregionen. Hele undersøkelsen vil bli presentert på industriforum hos Rescon Mapei 15. januar.
Resultatene viser ikke overraskende at der stigende behov for faglært arbeidskraft. Det er en utfordring i et arbeidsmarked med lav ledighet.

– Det finnes ingen faglærte å hente inn. Skal bedriftene få færre ufaglærte, må de drive intern kompetansebygging og opplæring, påpeker Hanssen.

Rundt 30 prosent av bedriftene svarte på undersøkelsen. Det representerer 2.569 årsverk fordelt på 2.766 stillinger. Av dette er 1.180 årsverk og 1.254 ansatte i industrien. Alle industribedriftene og en tredjedel av de andre var NHO-medlemmer. 82 prosent av industribedriftene og 44 prosent av de andre hadde en avtale om inkluderende arbeidsliv. En tredel har øremerket HR-personell, mens resten har ansvaret plassert hos daglig leder med mye av det praktiske arbeidet delegert til linjeledere og avdelingsledere.

– Vi ble overrasket over alt bedriftene gjør for å beholde arbeidskraft. Det er oppmuntrende for en som jobber med personalutvikling. Vi ser også at mange har lærlinger, og at de som har, ønsker seg flere. Noen bedrifter peker også på traineer som et alternativ til tradisjonelle lærlingeordninger, forteller Hanssen.

Kongsvingerregionen sliter med å tiltrekke seg fagfolk som kan kombinere teknisk kompetanse med for eksempel engelsk.

– Vi er ikke attraktive nok for ungdommen, samtidig som mange ikke vet hva regionen kan tilby. Derfor er et viktig at lokale bedrifter viser skolerådgivere og elever at de har utfordrende arbeidsoppgaver og høyteknologisk utstyr, sier Hanssen.
Undersøkelsen slår fast at Kongsvingerregionen har mange muligheter.

– Grunnholdningen er optimisme. Kan du ikke konkurrere på lønn, må du konkurrere på trivsel, nytenking og andre tiltak, sier personalutviklingssjef Per Jonny Hanssen i Eskoleia.