Trond Hagerud styreleder i NHO Innlandet

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

7sterke-leder Trond Hagerud er konstituert som styreleder i NHO Innlandet etter Rune Vamråk som flytter fra landsdelen. I første omgang sitter han fram til årsmøtet utpå vårparten.

– Det er viktig at 7sterke og Kongsvinger-regionen er sterkt representert i NHO-innlandet. Det ser vi spesielt i samferdselssaker som Riksvei 2-utbyggingen, sier Trond Hagerud.

Som nestleder rykker han opp fordi styreleder i NHO Innlandet, Rune Vamråk, trekker seg 1. februar for å flytte fra regionen. Hagerud er administrerende direktør i Rescon Mapei og styreleder i 7sterke.

– NHO Innlandet står foran en utfordrende periode. Regiondirektør John Retzius slutter 1. januar. En av de viktigste oppgavene blir å finne hans etterfølger og få kontinuitet i det gode og viktige arbeidet som blir gjort. NHO Innlandet har en meget dyktig stab, så jeg er helt sikker på at det går bra, sier Hagerud

NHO Innlandet har invitert til å samarbeide med de politiske regionrådene i landsdelen. Her har Kongsvingerregionen gått foran med et godt eksempel.

– Glåmdal Regionråd har gitt NHO Innlandet observatørstatus i møtene sine. Denne typen samarbeid mellom næringsliv og politikk er viktig. Det gjør at vi kan trekke i samme retning, sier Hagerud.