Arild Lande nytt styremedlem

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

Arild Lande fra Nortura Samvirkekylling AS i Våler er valgt til nytt styremedlem i 7sterke. Den utflyttede vestlendingen har bred økonomisk erfaring og er opptatt samarbeid som utviklingsturbo.

– Jeg fikk ti års erfaring med børs og blådress i Storebrand-systemet. De siste ti årene har jeg arbeidet i kjeledress i Våler, forteller Arild Lande.

Til daglig er han utviklingsdirektør i Nortura Samvirkekylling AS, et datterselskap i Nortura-konsernet, som er resultatet av sammenslåingen mellom Prior og Gilde i 2006. Lande tilfører styret i 7sterke økt slagkraft.

– Alle regioner trenger sterke samarbeidsfora. 7sterke er et godt verktøy for å få til utvikling i Sør-Hedmark. Jeg er ydmyk i forhold til oppgaven og håper min bakgrunn og personlighet kan komplettere resten av styret.

Vestlendingen med en master i økonomi fra London School of Economics kom til Våler for første gang i 1982. Der traff han sin Torill, som bidro til at han etter hvert ble vålersokning. I to perioder har han sittet i styret i Våler Utvikling.

– Denne typen arbeid er inspirerende. Jeg er opptatt av å vise at utvikling handler om mer enn bare næringsutvikling. Vi må også arbeide for gode samferdselsårer, rikt kulturliv og regional selvfølelse. Dette er også viktige utviklingsdrivere, sier Arild Lande.