7sterke møtte NHO-president Øverland om rv 2

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

– Riksvei 2 har topp prioritet for NHO. Det slo NHO-president Erling Øverland fast da han møtte 7sterke, Glåmdal Regionråd og Kongsvinger kommune 30. november. Nå vil NHO trykke på for økte bevilgninger og tidligere ferdigstillelse.

– Riksvei 2 er prioritert i Innlandet i vårt samferdselspolitiske dokument SamferdselsLøftet. Med vårt forslag til økte investeringer vil veien stå ferdig tidligere enn det Vegvesenet planlegger, sier NHO-president Erling Øverland.

30. november møtte Øverland Trond Hagerud fra 7sterke, Kjell Konterud fra Glåmdal Regionråd og Øystein Østgård fra Kongsvinger Kommune. De kom for å uttrykke bekymring for NHOs veiprioriteringer i innlandet, der det kunne se ut som rv 2 hadde falt ut.

På vegne av NHO kunne Øverland berolige med at det på ingen måte er tilfelle.

– For NHO er det fortsatt lottorekka rv 2, rv 4, E6 og E16 som gjelder. Rv 2 er allerede med i myndighetenes veiplaner fram til 2019. Derfor tok vi den ikke med i våre kart i forslaget til handlingsplan, forklarer han.

Øverland og NHO deler 7sterkes sine bekymringer om framdriften i rv 2-prosjektet. I SamferdselsLøftet påpeker NHO at det samlede investeringsbehovet i stamnettet er på cirka 400 milliarder kroner. Med dagens planer vil mange av stamveiene først ha tilfredsstillende standard om 50 år.

– Vi foreslår at investeringsnivået oppjusteres slik at vi kan gjennomføre oppgraderingen på 20 år, men frykter at den økonomiske rammen i Nasjonal Transportplan for 2010–2019 blir så lav at selv tiltak som allerede er planlagt, ikke får plass. Derfor holder vi fast på etablerte strategier og arbeider for å sikre finansiering av det vi allerede har prioritert, sier NHO-president Erling Øverland.

Nasjonal Transportplan for 2010–2019 blir lagt fram 17. desember.