Tok opp rv 2 med Samferdselsdepartementet

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

Riksvei 2 toppet sakslista da NHO Innlandet møtte Samferdselsdepartementet 30. november. Styreleder Rune Vamråk var godt fornøyd med mottakelsen.

– Den politiske ledelsen i departementet, representert ved statssekretær Erik Lahnstein og politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien, var svært interessert i å høre innspillene fra næringslivet i Innlandet, sier Vamråk.

Til møtet hadde NHO med seg riksvei 2-argumenter fra 7sterke.

– Vi er opptatt av framdrift og bekymret for konsekvensen av fortidsminneregistrering. Framdriften må sikres, slik at den helt nødvendige videreføringen av prosjektet Kløfta–Kongsvinger kan gjennomføres uten ytterligere forsinkelser, sier nestleder i NHO Innlandet og styreleder i 7sterke Trond Hagerud.

På møtet diskuterte NHO Innlandet og departementet også ny rullebane på Gardermoen, tiltak for å få økt godstrafikk på jernbanen og planprosessen rundt riksvei 4 og E6.

Les mer her. http://helenorge.nho.no/innlandet/article.php?articleID=5595&categoryID=7