Gunstig annonsetilbud for 7sterkes medlemmer

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

Medlemmer i 7sterke kan nå annonsere etter nye medarbeidere på www.7sterke.no. Prisen er svært gunstig med god plassering, lang innrykkstid og utformingen av nettannonsen inkludert.

For 3900 kroner + mva får du henvisning til annonsen på førstesiden til 7Sterke.no, annonsen satt opp med bedriftens logo som eget dokument på egen side og klikkbar link til bedriftens egne hjemmesider. Annonsene kommer også med i 7nyhetene, nyhetsbrevet fra 7sterke.

Medlemmenes stilling ledig-annonser blir stående fra innrykk og én uke etter søknadsfristen som er oppgitt i annonsen.

Slik bestiller du stilling ledig-annonse på 7sterke.no

Bestillinger og materiell sendes werner.melby@kpark.no, tlf 913 93 783
Materiell: Logo og tekst i PDF-format