Kongsvingerregionen på bunnen

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

Mangel på kompetanse sett i forhold til næringslivets behov og liten attraktivitet plasserer Kongsvingerregionen som nummer 78 av 83 regioner i NHOs Nærings-NM.

– Jeg ser en klar sammenheng mellom lav score på næringsindeksen og kompetansenivået. I vår region har en svært liten andel av befolkningen høyskole- eller universitetsbakgrunn. Gapet mellom økt behov for kvalifisert arbeidskraft og mangel på kompetanse er en utfordring, sa Rolf Johan Sørli, styremedlem i 7sterke og fabrikksjef ved TI Automotive til Glåmdalen da undersøkelsen ble offentliggjort 10. desember.

Kongsvingerregionen havnet nesten helt nederst da NHO gjennomførte sitt tredje Nærings-NM. 78.-plassen er 12 plasser ned fra forrige undersøkelse, som ble gjort i 2003.

– Dette viser klart av vi må arbeide for å gjøre Kongsvinger og resten av regionen mer attraktiv, slik at kvalifisert arbeidskraft får lyst til å bo og arbeide her. De viktigste stikkordene her er å styrke utdannings- og kompetansenivået, gjøre området attraktivt for arbeid/bosetting og bedre infrastrukturen. Da får vi automatisk kreative hoder som kan bidra til nyskaping, mener Sørli.

– Den dårlige plasseringen kommer ikke av at næringslivet i Kongsvingerregionen går dårlig. Dere ligger nesten på landsgjennomsnittet for lønnsomhet, men tallene for utvikling og vekst trekker sterkt ned, forklarte Knut Vareide i Telemarksforskning til Glåmdalen.

I 2007 topper Stavanger foran Oslo. Du kan lese undersøkelsen her.

Her finner du artiklene i Glåmdalen:
http://www.glomdalen.no/nyheter/article3183142.ece
http://www.glomdalen.no/nyheter/article3183141.ece