En klyngeleder takker av

Jannicke7nyhetene

Da har tiden kommet til å takke for meg som klyngeleder i 7sterke. Tiden går fort, tenk at jeg har sittet i stillingen i 6 år. Mye har skjedd på disse årene, så jeg har lyst til å mimre litt.

Først en stor takk til Petter Moseby i Klosser Innovasjon AS og til Erik Platek, styreleder i 7sterke som ansatte meg for 6 år siden. Mye nytt ble skapt og utviklet i samarbeidet med Erik Platek som styreleder for 7sterke, og jeg vil rette en spesiell takk til Erik for det gode samarbeidet vi hadde i mine første 3 år. Da jeg kom inn ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Klosser og 7sterke om et tettere samarbeid, noe som ble en vinn-vinn for begge parter. Et økt samarbeid med Klosser har utviklet 7sterke på en god måte, og det har utviklet Klosser til å komme tettere i inngrep i med næringslivet regionalt.

En målsetning med samarbeidet var å søke å bli tatt opp som Arenaklynge i Innovasjon Norge. Jeg prøvde alt jeg kunne, og det var et stort engasjement og stor deltakelse fra mange 7sterke bedrifter i et utall av workshop og samlinger. Vi prøvde første år som 7sterke, og senere som en spisset utgave i GreenHeart Industri, men dessverre uten å lykkes. IN hadde ikke tro på oss, og mye skyldes trolig at vi er en klynge bestående av bedrifter fra mange ulike bransjer. Selv om vi vet at dette gir oss unike muligheter for samarbeid og deling av kunnskap på tvers mellom bedrifter, så nådde vi ikke opp i konkurransen. Jeg er fortsatt lei meg for all den tid jeg ba om fra dere bedrifter, og for all tid som dere la ned, uten at vi klarte å lykkes.

Men, noen som har trodd på oss og støttet oss i alle disse 6 årene er Fylkeskommunen. De har heiet på 7sterke hele veien, og støttet opp under våre mange ulike prosjekter. Jeg vil derfor få rette en stor takk til Fylkeskommunen med Næringssjef Birgit Aasgaard Jenssen i spissen.

Vi har fått til mye sammen i disse 6 årene. Antall 7sterke medlemmer har økt fra 50 til 97. Dette har gjort oss sterkere, og tilført mye ny kompetanse. Vi har styrket økonomien årlig, og har i dag en god likviditet og egenkapital. Vi har fått etablert vårt første store FOU prosjekt MinTre, med ØM Fjeld AS i spissen for et stort konsortium og vi har fått finansiert et 3-årig Interreg prosjekt, Grønn Industrivekst sammen med industriklyngen IUC Stål&Verkstad i Karlstad. Jeg må også nevne 7sterke TalentTraineeship, som etter en vellykket pilot sammen med Fylkeskommunen og HINN, har tilført oss gode ressurser hos både Schütz Nordic AS, Norske Backer AS og Forestia AS så langt. Det er viktig at dette programmet føres videre. Jeg vil også trekke frem vårt eget program Lean med Glød – Ny Start, et samarbeid med NAV og Concern for å utvikle våre ledere, men også for å bidra til å få ungdom mellom 20 og 30 år tilbake på skole eller i jobb. Dette er et viktig arbeid, og viser det store samfunnsansvaret som bedriftene i 7sterke har.

Sentralt i 7sterke er aktiviteten i de 4 fagnettverkene, og det var moro å få være med å etablere bærekraftnettverket i 2019. Lykke til videre, Nils Gunnar Viko, leder av Produksjonsnettverket, Frode Ek Skarnes, leder av HR nettverket, Jannicke Mykkestue, leder av Markedsnettverket, og Veronika Wæraas, leder av Bærekraftnettverket. Den jobben dere gjør som nettverksledere er utrolig viktig.

Jeg er stolt av det gode samarbeidet vi har fått etablert i perioden mellom 7sterke og Klosser, men også spesielt med Innlandet Fylkeskommune, Høgskolesenteret i Kongsvinger, HINN, CREDS, alle de 7 kommunene i regionen, OsloMet, SINTEF, IUC Stål&Verkstad, Karlstad Universitet, NCE Manufacturing og Telenor. Dette samarbeidet gir muligheter for å tilføre viktig kompetanse til bedriftene i klyngen fremover.

Det pågår i disse dager en prosess for å ansette ny klyngeleder etter meg, men inntil denne kommer på plass vil Lars Gillund i Klosser fungere i rollen.  Lars har et stort hjerte for regionen og 7sterke, så jeg vet at han vil gjøre det aller beste for dere i en overgangsperiode inntil ny leder kommer på plass.

Jeg starter som daglig leder i Kongsvinger Boligstiftelse den 1. juli, og denne uken blir derfor min siste som leder av 7sterke. Det føles litt vemodig, men samtidig er det godt å vite at 7sterke i dag står bedre rustet enn noen gang, med en solid økonomi, en god finansiering, mange nye programmer og prosjekter å tilby medlemmene, og ikke minst en stor medlemsmasse. Mitt siste ønske til dere er å delta i våre aktiviteter fremover, for det er gjennom deltagelse og engasjement at både dere og 7sterke best vil utvikles videre.

Tusen takk for meg, lykke til videre alle sammen, og riktig god sommer😊

 

Kongsvinger den 25. juni 2023

Mvh Jan Egil Melby