Vi er en energiregion

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2009

Kongsvingerregionen er en energiregion med flere aktører som har internasjonalt potensial. – Denne vekstdriveren bør vi utnytte enda bedre, sier Ola Rostad på Tretorget.

Verden trenger fornybar energi og energieffektivisering.

FEM

– Vi har bedrifter med kompetanse og teknologi som er ledende i landet på disse feltene. Det er det mange som ikke vet, og det skal vi gjøre noe med, sier Ola Rostad, daglig leder ved Tretorget og prosjektleder i det store Interregprosjektet FEM – Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø.

Som eksempler på ledende energibedrifter i 7sterke nevner han Norsk Solkraft, Spetals Verk og Solør Bioenergi Gruppen.

– Alle disse er på et internasjonalt nivå sier han.

Hestelengder foran

– 7sterke-området ligger hestelengder foran alle andre regioner i faktisk bio-energiproduksjon. 36% av vår stasjonærenergi kommer fra biobrensel. Det har gitt oss store og små aktører med kompetanse og praktisk erfaring som vi kan bygge videre på og bruke som vekstimpuls, sier han.

Det er her FEM kommer inn. Prosjektet som i første omgang løper til 2013, arbeider langs energiaksen Oslo–Kjeller–Karlstad–Stockholm og de det kobler norske og svenske aktører.

– Vi skal stimulere utvikling av ideer og kompetanse og knytte den sammen med etterspørsel og forskning. Et eksempel er et delprosjekt for bedre biobrensel der FEM arbeider med å koble Universitetet i Karlstad med Solør Bioenergi, forteller Rostad.

Et knippe spennende bedrifter

Spetals Verk, Galterud prosjekterer og produserer turbiner til små og mellomstore vannkraftverk over hele landet. Bedriften er i vekst. Det skyldes blant annet at de har kompetanse til å bruke svært avanserte beregningsmodeller som optimaliserer anleggene til de lokale forholdene. Det er ingen annen som klarer å gjøre disse beregningene så effektivt at de også er regningssvarende for denne typen installasjoner.

Norsk Solkraft Mounting Systems, Magnor lager markedets eneste standardiserte stativsystem for solcellepanelene i solkraftverk. Produktutvikling og produksjon foregår i samarbeid med Hydro Aluminium Profiler. Morselskapet Norsk Solkraft, som også har regional tilknytning, prosjekterer og bygger solkraftverk i Europa, blant annet i samarbeid med Statkraft.

Solør Bioenergi Gruppen, Kirkenær Fem selskap som er spesialisert på trebasert bioenergiproduksjon. Per i dag produserer de ca 230 GWh, nok energi til ca 12.000 husstander. Gruppen er landets ledende produsent av biobriketter, først bioenergibasert elproduksjon og den har konsesjon for avfallshåndtering og brenning av farlig treavfall.

Norsk pellets, Eidskog produserer trepellet av sagbruksavfall og har betydelig markedsandel i Skandinavia. Pelleten har svanemerke og er kjent for ekstra høyt energiinnhold.

Eidsiva Vannkraft bygger ut energiproduksjonen i Svartfossen i Glomma. Etter utbyggingen vil kraftverket levere strøm nok til 10.000 husstander. Utbyggingen er ferdig i 2012 og koster 370 millioner kroner.