Faglærere på industribesøk

7sterkeAktuelt

Fredag 20. november benyttet 18 faglærere fra avdeling for teknisk industriell produksjon ved fire videregående skoler i Hedmark en planleggingsdag til bedriftsbesøk hos Mapei. Det ga verdifull innsikt i industriens behov.

– Besøket hos Mapei var veldig bra på flere måter. Vi var lærere fra flere skoler i Hedmark, og fikk en fin diskusjon rundt hvordan vi best kan lage et utdanningsprodukt industrien har nytte av, sier faglærer Tom Langbråten fra Sentrum videregående skole.

Sammen med kollegaene benyttet han planleggingsdagen til å styrke samarbeidet mellom industrien og skoleverket.

– Den videregående skolen er nødt til å ha en fortløpende dialog med lokale industribedrifter, ikke minst med tanke på VG2-elever som skal ute i læra.

Personalsjef hos Mapei Frode Ek Skarnes og leder av Mapei-skolen Jannicke Stenberg Mykkestue var vertskap for de 18 faglærerne fra Ringsaker videregående skole, Hamar katedralskole, Solør videregående skole og Sentrum videregående skole. Med på arrangementet var også Erik W. Thomassen, leder for 7sterkes HR-nettverk.

– Det kom inn mange gode innspill på hvordan samarbeidet mellom industrien og skolen kan videreutvikles. Vi diskuterte alt fra flere bedriftsbesøk og hospitering fra bedrifter i skolen, til bedre informasjon helt ned på ungdomsskolenivå, forteller Thomassen.

7sterke har de siste årene hatt sterkt fokus på samarbeidet med skolen, og per 1. oktober 2015 er det 30 flere lærlinger i Glåmdalsregionen enn på tilsvarende tidspunkt i 2014. Industrien har behov for flere fagarbeidere, både innen håndverksfag, tekniske fag og naturvitenskapelige fag. Det er viktig for konkurransekraften at utdanningen styrkes.

– Vi ønsker å få mer fokus på hvor viktig fagutdanningen er for industrien. Vi er glade for at lærerne tar seg tid til å komme og høre om vårt behov for fremtidig arbeidskraft, og at vi kan diskutere hvordan vi får til et best mulig samarbeid. For vår del er det en stor fordel å ha en tett og hyppig dialog med skolene for å finne elever som passer bedriften og vise versa, både til praksisplasser og ikke minst lærlingeplasser, understreker Mykkestue.

Den 20. november var 18 faglærerne fra Ringsaker videregående skole, Hamar katedralskole, Solør videregående skole og Sentrum videregående skole på bedriftsbesøk hos Mapei i Nord-Odal.

Den 20. november var 18 faglærerne fra Ringsaker videregående skole, Hamar katedralskole, Solør videregående skole og Sentrum videregående skole på bedriftsbesøk hos Mapei i Nord-Odal.