Søk 7sterke-stipend til fagskolestudium

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2008

7sterke vil gjennom Kongsvinger Kunnskapspark gi stipend til søkere på det nye fagskolestudiet maskinteknisk drift. Søkere fra 7sterke-bedrifter har forrang.

– Med 450.000 kroner i RDA-midler etablerer 7sterke gjennom Kongsvinger Kunnskapspark en stipendordning for å dekke egenandelen på 15.000 kroner ved det nye fagskolestudiet maskinteknisk drift, forteller Werner Melby ved Kongsvinger Kunnskapspark..

Fra høsten 2009 tilbyr Høgskolestiftelsen i Kongsvinger et toårig studium i maskinteknisk drift med Fagskolen på Gjøvik som fagansvarlig. Det er planlagt minst 15 studieplasser. En av målgruppene er industriarbeidere som ønsker å oppgradere kompetansen, og 7sterke har vært svært aktive i prosessen med å etablere studiet.

– Det blir et deltidsstudium over fire år, og vi skal dele ut stipender for inntil 225.000 kroner per år. Hvem som helst kan søke om stipend fra oss, men søkere fra medlemsbedrifter i 7sterke vil ha forrang, sier Werner Melby ved Kongsvinger Kunnskapspark..

Det er styringsgruppe for de næringsrettede utviklingsmidlene (RDA) for Sør-Hedmark som har innvilget pengene. RDA-midlene er en kompensasjon for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift.

Kontakt gjerne Werner Melby om du vil vite mer om stipend til fagskolestudiet, tlf 91 39 37 83.