Får vi kvalifisert arbeidskraft?

7sterkeAktuelt

Kvalifisert arbeidskraft er næringslivets viktigste ressurs. Etter konferansen «Opp og fram – slik får vi det til» 20. mars tar Ivar Frønes for seg temaet «Læringslivet – den norske utfordringen» under NHO Innlandets årsmøte på Sentrum videregående skole.

For bedriftene i Glåmdalsregionen er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft en kjent problemstilling. Etter konferansen «Opp og fram – slik får vi det til» 20. mars arrangerer NHO Innlandet årsmøtet på Sentrum videregående skole. Der tar dr. philos. og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo Ivar Frønes opp temaet «Læringslivet – den norske utfordringen». Etter foredraget til Frønes vil rektor Marianne Bye ved Sentrum videregående skole gi oss sine betraktninger rundt utfordringer i «læringslivet».

Hva: NHO Innlandets årsmøte
Når: Torsdag 20. mars 2014 kl 13.30
Hvor: Sentrum videregående skole, Kongsvinger
Påmelding: kari.avang@nho.no
Frist: 17. mars

Dette mener NHO med læringslivet
Vi lærer gjennom hele livet; i utdanning, på arbeidsplassen, i fritiden og i organisasjonslivet. Summen av alt dette er læringslivet. Selv om Norge ligger svært høyt i internasjonale sammenligninger er det flere utfordringer å ta tak i.

NHO ønsker blant annet å innføre et obligatorisk opplæringsløp i barnehage for femåringene, innenfor en kjernetid på et visst antall timer i uken, samt å jobbe videre med frafallsproblemet i den videregående skolen. Barn og unge er forskjellige, for forskjellige til å passe inn i ett av to alternativer. Derfor er det på tide å gi et praktisk alternativ med opplæring i bedrift rett fra ungdomsskolen til dem som skolen ikke passer like godt for

Les mer om læringslivet hos NHO

Les mer om konferansen «Opp og fram – slik får vi det til»