Mapei satser stort på FoU hos Rescon Mapei

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2008

Mapei-konsernet legger to store konserninvesteringer i forskning og utvikling til Rescon Mapei i Nord-Odal.

Rescon Mapei har fått klarsignal fra sine eiere i Italia til å investere 3,7 millioner kroner i et nytt forskningssenter og ansette to forskere med sivilingeniørutdanning.

– Dette bekrefter at konsernet tror på vår kompetanse og er villig til å satse langsiktig i Norge, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Rescon Mapei.

Fra før er Rescon Mapei et av konsernets sju forskningssenter.

Innovasjon Norge støtter de nye FoU-investeringene hos Rescon Mapei

– Denne støtten var selvfølgelig viktig for oss i den konserninterne konkurransen, sier Hagerud.

Eneste i sitt slag i Europa

Mapeis nye FoU-Investering går til å bygge opp et nytt testsenter for sprøytebetong og ta i bruk svært avansert måleutstyr for selvkomprimerende betong.

Det nye STC – Shotcrete Test Centre – blir bygd opp i den nedlagte Skyrud-saga i Nord-Odal. Senteret blir det eneste i sitt slag i Europa. Her vil det foregå forsøk og tester med sprøytebetong og materialer til sprøytebetong i full skala. Testene kan utføres med det samme sprøyteutstyret som blir brukt under bygging av tunneler. Dette er første gangen det er mulig å utføre tester med sprøytebetong i full skala på samme sted og under like forhold hver gang.

– Sprøytebetongakselerator til tunnelsikring er et av våre viktigste produkter. Allerede tidlig på 1990-tallet gjorde vi det teknologiske gjennombruddet som fortsatt dominerer denne typen betong, forteller Hagerud.

Sammen med SINTEF og NTNU

Den andre FoU-satsingen, selvkomprimerende betong, er også satsingsområde for SFI COIN, der Rescon Mapei er et av medlemmene.

Concrete Innovation Centre (COIN) er at av de Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som Norges forskningsråd har tatt initiativ til. Det blir drevet av SINTEF Byggforsk og NTNU. Rescon Mapei er en av åtte bedriftspartnere.

Rescon Mapei har fått klarsignal til å kjøpe et svært avansert måleinstrument, et reometer, som vil gjøre det lettere å forstå hvordan betong flyter og oppfører seg under støping. Instrumentet vil styrke Rescon Mapei i den videre utviklingen av tilsetningsstoffer til betong og være et meget sentralt verktøy for forskningsarbeidet i COIN.

Trond Hagerud og Thomas Beck
Mapei-konsernet valgte Norge til sin nye FoU-investering på 3,5 millioner kroner. Det gir Rescon Mapei muligheten til å utvikle enda bedre produkter enda raskere på de to viktige områdene sprøytebetong og selvkomprimerende betong. Administrerende direktør Trond Hagerud (tv) og sivilingeniør og forsker Thomas Beck setter stor pris på tilliten konsernet viser dem.